Annons

”Bistånd avgörande för fred”

AFGHANISTAN Nyckeln till framgång finns hos Afghanistans regering som måste klara av att bygga upp landet igen. Vi måste övertyga det afghanska folket om att vi är där för att vinna deras fred, inte vårt krig, skriver Torbjörn Pettersson, generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén.

Under strecket
Publicerad

Den fruktansvärda nyheten att två svenska soldater och deras afghanske tolk stupat i Afghanistan föder helt naturligt en debatt om Sveriges deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan Isaf, med mandat av FN. Min organisation, Svenska Afghanistankommittén, förhåller sig neutral i frågan om svensk truppnärvaro, men det är otvivelaktigt så att Afghanistan behöver säkerhetsfrämjande militärt stöd under åtskilliga år framöver. Och det är just det som de omkomna soldaterna förefaller ha gjort, att utan skydd av pansarfordon samverka med afghansk polis i syfte att stötta de grundläggande civila strukturerna, som tragiskt nog är ett exempel på precis den typen av arbete som behövs. De stupade som soldater i fredens tjänst.

Bland afghaner möter man idag frustration. Den politiska styrningen av landet uppvisar växande brister. Korruptionen har brett ut sig, krigsherrar har fått förnyade maktpositioner och den ekonomiska utvecklingen har stannat av. Detta medför att många afghaner idag också misstror det internationella samfundets motiv.

Annons
Annons
Annons