X
Annons
X

Biotech-IGG gör förlust men ser ljust på framtiden

Biotech-IGG bedömer att det kommer att kunna uppvisa ett positivt rörelseresultat under fjärde kvartalet 2017. Det återstår dock mycket arbete under kommande kvartal för att implementera alla förändringar. Det säger vd Anders Edvardsson i delårsrapporten.

Av Direkt
Läs mer om Q2-rapporter 2017

För först halvåret uppgick resultatet i koncernen till -2,7 miljoner kronor (-1,0) och nettoomsättningen till 3,9 miljoner kronor (4,7).

Resultatförsämringen är hänförlig till ökade personalkostnader och mindre försäljning under årets första sex månader samt engångskostnader kopplade till besparingsprogrammet. Bolaget har även kostnadsförts 756 000 kronor i form av engångskostnader i anslutning till bolagets besparingsprogram.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X