Biolin gör engelskt förvärv

Biolin köper det engelska analysinstrumentföretaget Farfield för en maximal köpeskilling på 25,5 miljoner kronor, motsvarande cirka 2,5 miljoner aktier i Biolin.

Under strecket
Direkt
Publicerad
Annons

Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen består av en fast köpeskilling och en tilläggsköpeskilling, som utformats för att motsvarar en gånger nettoomsättningen för det förvärvade företaget. Betalning av köpeskillingen sker genom utgivande av konvertibler i Biolin, med en lösenkurs som motsvarar den genomsnittliga kursen på Biolin-aktien under tio handelsdagar före konvertiblernas utgivande.

Annons
Annons
Annons