Annons

Biografin har kommit in från kylan

Medan levnadsteckningar alltid har lästs av litteraturvetare och slukats av bokläsare, har de länge setts som oseriösa av historiker. Men när tidsandan på 80-talet svängde mot ett större intresse för individens möjlighet att påverka historien blev biografin åter vetenskapligt rumsren.

Under strecket
Publicerad

Ordet biografi består av grekiskans bios (liv) och gráphein (skriva). Tillsammans får de innebörden beskrivning av liv. Nationalencyklopedin definierar biografi sålunda: ”En persons levnadsbeskrivning, utförd av någon annan.” Dess ordbok är något utförligare: ”Beskrivning av (känd) persons liv och verksamhet, ofta i bokformat; vanl. med anspråk på fullständighet och sanningsenlighet.”

Redan antikens författare skrev biografier, exempelvis Plutarchos, Diogenes och Tacitus. Personteckningarna under medeltiden var mest kristna helgonskildringar av hagiografisk karaktär med syfte att demonstrera föremålets fromma natur. Renässansen och upplysningstiden innebar dock ett vidgat intresse för genren, bäst exemplifierat av James Boswells levnadsteckning över Samuel Johnson. I den tidigmoderna västerländska kulturen ingick biografier över prominenta individer successivt som ett givet inslag i det historiska vetenskapliga projektet. På 1800-talet utvecklades den välkända brittiska life and letters-biografin över i första hand framstående offentliga gestalter, normalt baserad på deras efterlämnade brev, dagböcker och offentliga dokument.

Annons
Annons
Annons