Biografin har kommit in från kylan

Medan levnadsteckningar alltid har lästs av litteraturvetare och slukats av bokläsare, har de länge setts som oseriösa av historiker. Men när tidsandan på 80-talet svängde mot ett större intresse för individens möjlighet att påverka historien blev biografin åter vetenskapligt rumsren.

Under strecket
Publicerad
Annons

Ordet biografi består av grekiskans bios (liv) och gráphein (skriva). Tillsammans får de innebörden beskrivning av liv. Nationalencyklopedin definierar biografi sålunda: ”En persons levnadsbeskrivning, utförd av någon annan.” Dess ordbok är något utförligare: ”Beskrivning av (känd) persons liv och verksamhet, ofta i bokformat; vanl. med anspråk på fullständighet och sanningsenlighet.”

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons