Aktieanalys

Peter Benson:BIMobject: Viktiga frågor saknar svar

Börsplus har haft en lyckosam tid som investerare i BIMobject men nu tar vi en paus. Bolaget har klara svårigheter att svara eller bemöta viktiga frågor om hur det ser ut ”under motorhuven”. Oron för att frågorna har dåliga svar gör att vi ser en nedsida som inte kompenseras av kortsiktig potential.

Under strecket
Publicerad
Foto: BIMobject
Annons

Börsplus har skrivit en hel del om BIMobject och har det senaste året haft många timmars bra och givande diskussioner med VD och CFO med en löpande kontakt så gott som varje kvartal. Därför blir man orolig när det blir radiotystnad istället för svar på vad vi ser som viktiga och relevanta frågor.

Frågorna i sin helhet syns i faktarutan men nedan följer vad de kortfattat går ut på (inom parentes) Börsplus hypotes om hur verkligheten bakom ser ut.

Annons
Annons
Annons