Annons
X
Annons
X

Bilresor ska inte styras politiskt

Fri rörlighet är en förutsättning för frihet och demokrati. Därför borde bildebatten handla om hur vi får bort störningar, inte om att begränsa resandet i sig. Det är också fel att ställa olika transportslag mot varandra, skriver Maria Rankka och Anders Ydstedt.

Det är smartare att ställa krav på att alla transportmedel ska minska utsläppen än att skuldbelägga bilisterna, skriver Maria Rankka och Anders Ydstedt.
Det är smartare att ställa krav på att alla transportmedel ska minska utsläppen än att skuldbelägga bilisterna, skriver Maria Rankka och Anders Ydstedt. Foto: FREDRIK SANDBERG/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | BILAR

Skribenterna på söndagens Brännpunkt (28/8) efterlyser mer politisk styrning av vårt resande och föreslår höjda skatter på bilar och bilresor.

De flesta bilister anser nog att de resor som de gör är motiverade och att bilism redan idag är ganska dyrt.

Självklart är det bra med effektiv kollektivtrafik i och omkring städer, inte minst för att många vill resa kollektivt, men att därifrån gå till att skuldbelägga de som vill köra bil och kräva restriktioner är en annan sak.

Annons
X

Debatten borde handla hur vi blir av med de störningar som mobiliteten ger upphov till, inte hur vi kan planera bort själva resandet. Problemet är att begränsad mobilitet ger upphov till negativa effekter. Fri rörlighet är en förutsättning för frihet, demokrati och mångfald. Det är inte av en händelse som rörelsefriheten alltid begränsas i diktaturer, eller att fångenskap är begränsad rörlighet per definition.

Det är också så att möjligheterna till social rörlighet är intimt förknippade med möjligheterna till fysisk mobilitet. Den som vill begränsa människors fria rörlighet blir också ansvarig för minskad social mobilitet.

Forskning visar att framför allt kvinnor har möjlighet till högre lön och bättre arbetsmarknad av goda pendlingsmöjligheter.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Striden om vår rörelsefrihet är ingalunda ny. Det har alltid funnits motstånd mot allas möjlighet att röra sig fritt. När tåget slog igenom så att de breda grupperna kunde resa från städerna ut på landsbygden hördes kritiska och elitistiska röster som undrade vad poängen var med det. Liknande argument hörs idag i diskussionen om lågprisflyg, charterturism och inte minst om bilismen.

  Historien lär oss att det pågår en ständig kamp mellan ny teknik som ökar mobiliteten och politiska ambitioner att begränsa densamma. På 1800-talet var det ångbåtstrafiken mellan Sverige och Danmark som till slut utsatte vårt system med inrikespass för ett oöverstigligt tryck. Den nya tekniken gav oss den rörelsefrihet som i dag är en självklarhet i ett demokratiskt samhälle. Skulle vi åter ta steg där politiken beslutar var, när och hur vi ska resa är vi inne på en mycket farlig väg.

  Ingen ifrågasätter av miljöskäl att vi äter eller att vi behöver någonstans att bo. Miljödebatten om boende och mat är därför mer konstruktivt inriktad på att minska störningar. När det gäller resande är det däremot vanligt att föreslå åtgärder för att minska resandet. Det är också fel att ställa olika transportslag mot varandra. Bilar, bussar, flygplan, båtar och tåg har alla sin funktion i ett samhälle. Policyn på mobilitetsområdet bör därför vara att vi ska bekämpa störningar, men inte begränsa mobiliteten eller vår möjlighet att välja färdmedel.

  Lösningarna finns i ny och smartare teknik. Bilismen är nu inne i en ny stor omvandling. Redan idag finns helt utsläppsfria och tysta elbilar. Biogasen är också ett intressant miljövänligt alternativ som inte ännu slagit igenom tillräckligt på grund av bland annat politisk osäkerhet. Bilpooler börjar växa fram i städerna som gör att bilarna utnyttjas mer effektivt.

  Ytterst handlar mobilitetsdebatten om makt. Ska vi själva få avgöra när, vart och hur vi ska resa eller ska detta beslutas politiskt? Historien visar att samhällen där arbetsplatser, boende, utbildning och semesteranläggningar lokaliserats planmässigt kräver inrikespass, murar och ofrihet.

  Fri rörlighet är en förutsättning för idéutveckling, globalisering och för världshandeln. Rörligheten river gränser och skapar möten mellan människor och kulturer, samt är en förutsättning för affärer. Det är smartare att ställa krav på att alla transportmedel ska minska utsläppen. Rätt utformade ekonomiska styrmedel kan också spela en roll. Att däremot begränsa resandet leder till andra förluster.

  MARIA
  RANKKA

  vd Stockholms Handelskammare

  ANDERS YDSTEDT

  kommunikationsstrateg Scantech Strategy Advisors

  Fotnot: Skribenterna har tillsammans skrivit boken Far och flyg – Hur resor förändrar världen.

  Annons
  Annons
  X

  Det är smartare att ställa krav på att alla transportmedel ska minska utsläppen än att skuldbelägga bilisterna, skriver Maria Rankka och Anders Ydstedt.

  Foto: FREDRIK SANDBERG/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X