Annons
X
Annons
X

Vill ta debatten om integration

Alla elever ska delta i sexualundervisningen och i simlektionerna. Tobias Billström blir ny integrationspolitisk talesman och signalerar att partiet vill se en skärpning av skollagen. Han vill också att skolorna måste ”orka ta konflikten” med utlandsfödda föräldrar.

Ett år efter stormen kring uttalandet om de gömda flyktingarna anser migrationsminister Tobias Billström att han har återfunnit fullt förtroende hos chefen i Rosenbad – statsministern och partivännen Fredrik Reinfeldt.
Ett år efter stormen kring uttalandet om de gömda flyktingarna anser migrationsminister Tobias Billström att han har återfunnit fullt förtroende hos chefen i Rosenbad – statsministern och partivännen Fredrik Reinfeldt. Foto: YVONNE ÅSELL

SKÄRPT SKOLLAG

**Vårvintern 2013 **är moderaten Tobias Billström sedan länge innehavare av titeln Sveriges meste migrationsminister. Inget annat statsråd har överlevt på posten så länge som han.

Men några få ord i en intervju med journalisten Niklas Orrenius om att de som gömmer flyktingar inte är ”blonda och blåögda”– och hela karriären är i gungning.

**Statsministern tar **offentligt sin migrationsminister i örat. Ett år senare sitter Tobias Billström inte bara kvar som statsråd med ansvar för migration. Partistyrelsen ger honom nu också ansvaret för Moderaternas politik i integrationsfrågor i valrörelsen.

Annons
X

Har du återvunnit statsministerns förtroende?

– Jag skulle inte sitta i det här rummet, i det här huset om det inte vore så att jag hade statsministerns oinskränkta förtroende, säger Tobias Billström i en intervju på tjänsterummet i Rosenbad där han har Fredrik Reinfeldt på våningen ovanför sig.

Men det fanns fler motgångar. Som nyutnämnd ordförande för Moderaternas arbetsgrupp för integration och migration förklarade Tobias Billström i februari förra året att man internt inte skulle kunna undvika att diskutera ”volymen”.

I SVT:s ”Agenda” sade migrationsministern: ”Antalet människor som kommer till Sverige, kommer tveklöst att spela roll i arbetet”. Men när arbetsgruppen nyligen kom med sin rapport visade det sig att man just undvikit den frågan.

Varför?

– Vi har följt partistyrelsens direktiv till punkt och pricka och där stod ingenting om detta. Det blev ett missförstånd. Jag anser inte att gruppen hade ett mandat att titta på volymer.

Tobias Billström värjer sig numera mot själva ordet ”volym”. Det leder fel; han vill i stället tala om antalet människor.

– Människor som kommer hit och lämnar in sin asylansökan gör detta för att de har ett behov. I förhållande till de många miljoner som har flytt i exempelvis Syrien så är det väldigt få som kommer.

Som integrationspolitisk talesperson kommer Tobias Billström att ta debatterna om hur de som är på plats i Sverige ska få fotfäste i samhället. Första punkten på den listan är arbetslinjen.

– Den i särklass viktigaste frågan är utlandsföddas inträde på arbetsmarknaden. Det gäller i synnerhet kvinnorna. SCB slog förra året fast att fem år efter ankomsten är bara 44 procent av kvinnorna sysselsatta.

**Språket är nyckeln, **menar Tobias Billström. Han vill se fler öppna förskolor där kvinnor parallellt med att barnen tas om hand kan få språkundervisning.

Tobias Billström lyfter slutligen fram en ”viktig” integrationsfråga som han anser måste diskuteras mera; den om att lagen måste gälla lika för alla. Debatten handlar oftast om arbetsgivare som diskriminerar, men det finns en annan dimension, menar han.

– Det finns en tendens att man bedriver någon form av omvänd diskriminering; att man säger att det här berör bara en grupp som är utrikesfödda, det handlar om andra normer, en annan kultur. Men lagen måste gälla lika för alla.

Ett konkret exempel handlar om sex- och samlevnadsundervisningen och simlektioner. Moderaterna öppnar för att täppa till de möjligheter som finns i skollagen för att bevilja undantag.

Tobias Billström tycker sig se ett motstånd mot sex- och samlevnadsfrågor. Han ger som exempel att en del av de samhällsinformatörer som utbildas via Länsstyrelsen inte kommer på just de utbildningstillfällen som gäller just de här frågorna.

– Vi kan se oroade tecken på att samhällsinformatörerna inte kommer då. Det är naturligtvis orimligt. Män och kvinnor, oavsett var de kommer ifrån, och som lever i Sverige måste ha tillgång till kunskaper om både rättigheter och skyldigheter. Har man inte det då kan man inte, som vi ser det från moderat sida, ha samma förutsättning att bli en fullvärdig medborgare. 

Han lyfter även fram simundervisningen.

– Det finns klasser i Malmö där så många som 25 procent av eleverna är undantagna från simundervisning. Det är anmärkningsvärt med tanke på att det är en kunskap som alla har rätt till.

Lagen måste gälla lika för alla.
Tobias Billström.

Den nya skollagen har redan gjorts strängare, men Tobias Billström menar den sannolikt bör bli ännu tuffare. Han vill se en ”mycket, mycket restriktiv” hållning. Migrationsministern menar också att skolorna bör skärpa tonen gentemot föräldrarna.

– När det gäller de här frågorna är det inte rimligt att man inte orkar ta konflikten med föräldrarna.

Samma hållning gäller en annan fråga.

– På vilket sätt ska vi på kommunal nivå stötta lärare, rektorer och kuratorer som upptäcker att en trettonårig flicka är på väg bort över sommaren och man vet att hon kommer att giftas bort?

Det handlar inte bara om att rektorn måste göra en polisanmälan, poängterar Tobias Billström.

– Man måste prata med flickans föräldrar och klargöra att det man tror håller på att hända är olagligt.

Vad säger du till dem som anser att du med en arm håller SD stången men samtidigt med ena ögat blinkar till deras väljare?

– Jag har både i ord och gärning visat att jag tror på att Sverige måste vara ett tolerant och öppet samhälle. Basfakta är att Sverige har legat i topp när det gäller att ta emot asylsökande. Vi har också infört en mycket liberal lagstiftning för arbetskraftsinvandring.

Annons
Annons
X

Ett år efter stormen kring uttalandet om de gömda flyktingarna anser migrationsminister Tobias Billström att han har återfunnit fullt förtroende hos chefen i Rosenbad – statsministern och partivännen Fredrik Reinfeldt.

Foto: YVONNE ÅSELL Bild 1 av 2

Alla elever ska delta på simlektionerna i skolan anser Tobias Billström.

Foto: JOERG KOCH/AP Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X