Billström tangerar gräns för ministerstyre

Migrationsminister Tobias Billströms tal om att minska asylinvandringen innebär att asylrätten sätts ur spel. Sverige följer internationella förpliktelser i dessa frågor, och utspelet tangerar därför ministerstyre. Det skriver advokaterna Emma Persson och Per Stadig.

Under strecket
Publicerad

Tobias Billström

Foto: JOHAN ENGMAN/SCANPIX
Annons

Migrationsminister Tobias Billströms senaste utspel om att ”volymen” på den ” höga asylinvandringen” måste sänkas är populistiskt och inhumant och tar inte hänsyn till situationen i omvärlden. Det innebär också i förlängningen att asylrätten sätts ur spel.

Billström gör detta i en tid då det blåser främlingsfientliga vindar i Sverige, samtidigt som många människor flyr krig i Syrien och andra länder för att söka sin trygghet här i Sverige. Som jurister är det vår plikt att bemöta Billström och redogöra för de tvingande bestämmelser som utgör grunden för asylrätten.

Annons
Annons
Annons