Annons
X
Annons
X

Billström tangerar gräns för ministerstyre

Migrationsminister Tobias Billströms tal om att minska asylinvandringen innebär att asylrätten sätts ur spel. Sverige följer internationella förpliktelser i dessa frågor, och utspelet tangerar därför ministerstyre. Det skriver advokaterna Emma Persson och Per Stadig.

Tobias Billström
Tobias Billström Foto: JOHAN ENGMAN/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | INVANDRINGEN

Migrationsminister Tobias Billströms senaste utspel om att ”volymen” på den ” höga asylinvandringen” måste sänkas är populistiskt och inhumant och tar inte hänsyn till situationen i omvärlden. Det innebär också i förlängningen att asylrätten sätts ur spel.

Billström gör detta i en tid då det blåser främlingsfientliga vindar i Sverige, samtidigt som många människor flyr krig i Syrien och andra länder för att söka sin trygghet här i Sverige. Som jurister är det vår plikt att bemöta Billström och redogöra för de tvingande bestämmelser som utgör grunden för asylrätten.

Asylrätten följer av internationella förpliktelser som Sverige har genom FN och Europarådet samt EU-gemensamma bestämmelser som har införlivats i den svenska utlänningslagen. Grunderna i asylrätten utgörs av artikel 14 i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, artikel 33 i Flyktingkonventionen, artikel 3 i Tortyrkonventionen och artikel 3 i Europakonventionen.

Annons
X

I dessa bestämmelser regleras rätten att söka asyl och förbudet mot att sända någon till ett land där det finns risk för personens liv eller frihet eller där det finns anledning att tro att personen ifråga skulle kunna utsättas för tortyr eller andra övergrepp.

Migrationsverket, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen har att, i enlighet med svensk grundlag, tillämpa och tolka gällande lagstiftning. Detta görs bl.a. utifrån information om de länder varifrån asylsökande kommer.

Billström talar om ”ogrundade ansökningar”. Enligt aktuell statistik från Migrationsverket är de största grupperna som söker asyl i Sverige just nu från Syrien, Somalia och Afghanistan. Vi får varje dag information genom olika massmedier om situationen i dessa länder.

Människor flyr av rädsla för liv och frihet från stater i sönderfall där allvarliga förbrytelser mot grundläggande mänskliga rättigheter hör till vardagen.

Billströms utspel om att ”volymerna” måste sänkas för den bland annat ” höga asylinvandringen” är inte bara inhumant det strider även mot asylrättens grunder. Billström tangerar gränserna för ministerstyre. Han får som minister inte på något sätt påverka hur en myndighet (till exempel Migrationsverket, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen) tillämpar lagen. Ändå gör han utspel som inte kan tolkas på annat sätt än att det är just det han vill.

Billström har genom sitt senaste utspel på nytt visat att han inte ser skillnaden mellan de tvingande bestämmelser som gäller inom asylrätten och hans egen önskan att påverka myndigheter och domstolar i sitt beslutsfattande. Det enda rimliga är nu att Billström lämnar plats åt en person som bättre förstår demokratins villkor.

EMMA PERSSON

advokat, Borgström & Bodström advokatbyrå AB

PER STADIG

advokat, Advokatfirman Per Stadig AB

Mer debatt om invandring:

Läs även

Annons
Annons
X

Tobias Billström

Foto: JOHAN ENGMAN/SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X