Annons

Billström: När kommer vänsterbeskeden om migrationspolitiken?

Ikväll talar Mona Sahlin i Almedalen på Gotland. Frågan är om hon då kommer att lämna något gemensamt besked från de rödgröna om hur det blir med migrationspolitiken om de får bestämma. De tre vänsterpartierna har konsekvent tigit om de stora frågorna i migrationspolitiken.

Under strecket
Publicerad

Sedan 2008 har Sverige ett världens mest öppna och flexibla system för arbetskraftsinvandring. Detta var en reform som genomfördes gemensamt av regeringspartierna och miljöpartiet. Arbetskraftsinvandring bidrar till att företag som har svårt att hitta arbetskraft kan växa i Sverige och till bättre förutsättningar för att trygga framtidens välfärd. Många glesbygdskommuner har redan i dag svårt att få tag i personal till exempelvis vård- och omsorgsverksamheten. Socialdemokraterna och vänsterpartierna röstade nej till hela propositionen i riksdagen. Vilket blir resultatet när de tre partierna ska enas kring hur det blir med denna fråga, som är viktig för Sveriges framtida välfärd och tillväxt?

Asylfrågorna är till sin natur gränsöverskridande. Eftersom vi har fri rörlighet inom EU så är det också naturligt att vi är överens om på vilka villkor människor rör sig in och ut i detta område. Idag är skillnaderna i hur medlemsstaterna tillämpar den gemensamma lagstiftningen för stor. Det kan vara viktigare i vilket land man söker asyl än vilka skyddsskäl man har. Sverige har varit pådrivande för ett gemensamt asylsystem i EU för att garantera rättssäkerhet och likabehandling för alla som söker asyl i unionen. Medan socialdemokraterna har en hållning som liknar regeringens är miljöpartiet och vänsterpartiet betydligt mer negativa. Hur blir det med Sveriges röst i asylfrågor i EU om vänsteralternativet får bestämma?

Annons
Annons
Annons