Annons
X
Annons
X

Billström: ”Har inte tänkt på att avgå”

Den pressade migrationsministern Tobias Billström fick flera tuffa frågor av ledamöter i torsdagens frågestund. Sedan gick han ut för att möta massmedierna.

SVD LIVE

Efter utfrågningen fick Billström frågor från journalister.

Han ombeddes bland annat att kommentera den kritik han fått av statsministern för sina uttalanden.

– Jag tycker det jag sa var dumt och att den kritik jag har fått har varit berättigad. Jag och statsministern är överens om vägen framåt i arbetet med en ordnad och rättssäker asylpolitik, sade Billström.

Annons
X

Tänker du fortsätta som migrationsminister? undrade en reporter.

– Ja, jag vill fortsätta arbetet som migrationsminister och göra ett bra jobb, dessutom ett bättre jobb.

På frågan om ministern har haft funderingar på att lämna sitt uppdrag svarade Billström:

– Nej, jag har inte tänkt på att avgå.

Hur ska du göra för att bli mer human? lydde en annan fråga.

– Det gäller att väga sina ord och formulera sig genomtänkt och klokt. Jag har arbetat och kommer fortsätta arbeta med den inriktningen, sade Billström.

SvD: Du har bett om ursäkt men tycker du själv att du uttryckte dig rasistiskt?

– Jag vill vara väldigt tydlig med att jag tar på alla sätt avstånd från rasism. Jag uttryckte mig klumpigt. Det fanns ingen anledningen att diskutera det i samband med skuggsamhället.

Den hårt kritiserade migrationsministern Tobias Billström deltog i dagens frågestund i riksdagen. Det var hans första offentliga framträdande sedan han gjorde de kritiserade uttalandena i början av veckan där han bland annat pratade om ”blonda och blåögda”.

Moderaten Jonas Jacobsson Gjörtler (M) ställde en fråga till Tobias Billström om arbetskraftsinvandring.

– Min fråga är, hur avser ministern komma till rätta med missbruket av regelverket, samtidigt som man värnar om öppenheten?

– Det är oacceptabelt att enskilda arbetsgivare inte följer de regler som finns. Alla ska ha samma villkor. Migrationsverket har intensifierat sitt arbete men jag är inte nöjd. Jag kommer återkomma till kammaren för att ge Migrationsverket fler verktyg att använda när reglerna missbrukas och arbetstagare utnyttjas, svarar Billström.

Miljöpartisten Mehmet Kaplan ville sedan prata om de uttalanden som migrationsministern gjorde i början av veckan.

– Exakt vilka uttalanden är det ministern bett om ursäkt för kring frågan om migration?

Tobias Billström:

– Jag tycker det är viktigt att be om ursäkt för det var dåligt att formulera sig på det sättet som jag gjorde, det var fel. Det leder fel och det var provocerande, sa han.

– Det är svårt att prata om skuggsamhället. Folk som lever utan tillstånd riskerar att fara illa och utnyttjas, och det vill vi bekämpa. Men det var fel av mig att ingå i en diskussion som handlar om hårfärg och ögonfärg, och jag är uppriktigt ledsen för det. Det är ingen skillnad på människor som bor i det här landet, oavsett ursprung och bakgrund.

Också Carina Herrstedt (SD) ville fråga ministern om intervjun med DN, där han ifrågasatte papperslösas rätt att gå i gymnasiet – stick i stäv med sin egen reform.

– Jag har full förståelse för att även ministrar kan säga fel, men i det här fallet resonerar ministern länge och medvetet om varför gymnasiet inte ska inkluderas. Hur långt ska vi gå i uppbyggnaden av en parallell struktur? undrade hon.

– Jag uttryckte mig slarvigt i den här DN-intervjun. Regeringen har redan lagt en proposition som innebär att man kommer ge ungdomar rätt även till gymnasieskola, var Billströms svar.

Christina Höj Larsen ställde nästa fråga till migrationsministern.

– Idag är FN-dagen mot rasism, och jag tänkte högtidlighålla den med en enkel och rak fråga till Tobias Billström, inledde hon.

– Om statsrådet skulle råka höra en person säga att personer som är blonda och blåögda är hederligare än andra, skulle statsrådet tycka att det är rasism då? fortsatte hon.

Ordet gick till Tobias Billström som svarade:

– Jag kan vara väldigt tydlig i den här frågan. Det är ingen som ska behöva vara osäker om var jag står någonstans. Jag tar mycket starkt avstånd från rasism och främlingsfientlighet och att värdera människor med utgångspunkt från deras hårfärg, deras ögonfärg eller ursprung. Det är en oacceptabel människosyn. Det är mitt korta och koncisa svar på den här frågan.

”Det här är inte en fråga om ursprung, det här är en fråga om människosyn”, fortsatte Höj Larsen.

– Det här är inte första gången vi hör migrationsministern göra skillnad på människor utifrån ursprung. Det är den strukturella rasismen som ska ändras, inte ordvalet, och då kvarstår frågan om han anser eller inte anser att det är rasism att göra skillnad på människor utifrån ursprung, sade hon.

– För mig, moderaterna och regeringen finns bara en linje, och det är att värna om en oinskränkt asylrätt och en human asylpolitik, var Billströms svar på det.

– Vi kommer fortsätta bygga på den linjen. Jag är stolt över det ansvar Sverige tar. Vi har givit cirka 100 000 människor en fristad här och vi kommer fortsätta stå upp för den som behöver en fristad inom ramen för de regleringar som finns, sade migrationsministern.

Därefter var det dags för Sara Karlsson (S). Hon konstaterade att det varit mycket uppmärksamhet kring att migrationsministern tillskrivit olika grupper olika egenskaper utifrån hårfärg, och att detta är något som fått statsministern att förklara att han inte har fullt förtroende för denne.

– Jag är medveten om att migrationsministern har bett om ursäkt, men jag tycker det är viktigt att påminna att detta bara är ett i raden av obehagliga uttalanden, sade hon.

Hennes fråga handlade om ifall Billström anser att det ligger i hans roll som opinionsbildare att inte underblåsa främlingsfientliga och rasistiska strömningar.

– För mitt personliga felande tar jag naturligtvis fullständigt ansvar. Det leder fel och provocerar. Sedan har naturligtvis alla som deltar i den politiska debatten ett gemensamt ansvar för det språk vi använder, sade Tobias Billström och upprepade det han sa tidigare om att det är svårt att prata om skuggsamhället där människor levar ”utanför de ramar vi har i samhället”.

– Men man måste fundera på hur man uttrycker sig, det är mycket viktigt och angeläget, tilläggade han.

Sara Karlsson tackade för svaret, och sade att hon tycker det är bra att migrationsministern instämmer i att alla politiker delar ett ansvar. Hon ville dock ändå veta hur han tycker att han lyckas med att ta det ansvaret, och vad som annars borde vara konsekvenserna.

– När man gör fel rättar man till och försöker göra bättre. Kritik ska man ta till sig. Jag kommer fortsätta arbeta vidare i den anda som getts uttryck för och fortsätta utveckla en human asylpolitik. För mig är budskapet väldigt tydligt, och det kommer också visa sig i min gärning, sade Billström.

– Sveriges dörr är och kommer förbi öppen, blev hans sista replik i den här utfrågningen.

- - -

Det var i en DN-intervju i måndags som migrationsminister gjorde de ifrågasatta uttalandena om papperslösa flyktingar.

Efter det blev han öppet kritiserad av bland andra statsminister Fredrik Reinfeldt.

Sara Karlsson (S) var en av de politiker som tänkte ställa Billström till svars för uttlandena under torsdagens frågestund.

– En del av hans uttalanden är kallhjärtade, medan andra anspelar på främlingsfientliga och rasistiska strömningar. Jag tycker att det är för jävligt, sade hon innan utfrågningen till SvD.

Också Christina Höj Larsen (V) tänkte passa på att pressa ministern i frågan.

– Jag tänker ställa en ganska rak fråga: om statsrådet skulle höra någon påstå att personer som är blonda och blåögda är mer hederliga än andra, skulle statsrådet tycka att det är rasism då?

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X