”Billström gör skillnad på barn och barn”

Yasmine Bladelius, Daniel Vencu Velasquez Castro och Tomas Aronson Ylipää.
Yasmine Bladelius, Daniel Vencu Velasquez Castro och Tomas Aronson Ylipää.

Billströms replik visar varför barnkonventionen behövs som lag – för att skydda barn från politiker som vänder kappan efter vinden. Det skriver företrädare för Unga örnar i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är alldeles uppenbart att Tobias Billström i sin replik till oss gör skillnad på barn och barn. Vi alla berördes av fallet ”lilla hjärtat” och vi välkomnar alla förslag som läggs fram för att hjälpa barn i liknande livssituationer. Men när det gäller att skicka tillbaka barn till krigsområden tycks ”vad som är bäst för barnet” inte längre vara gällande i Moderaternas barnrättspolitik.

Det aktuella fallet som Billström var kritisk mot handlade om en 14-årig flicka. Hon fick en chans att stanna i Sverige, hon fick en chans att leva sitt liv. Det har redan bekräftats att samma utfall i domen hade kunnat ske till följd av utlänningslagens bestämmelse om att uppehållstillstånd kan beviljas när det rör sig om barn som med särskilt ömmande omständigheter. Trots det är det barnkonventionen som ska bort. Angreppet mot barnkonventionen är inget annat än att inte låta internationella bestämmelser vara gällande i Sverige. Billströms utspel visar att barnkonventionen behövs som lag, för att skydda barn från politiker som vänder kappan efter vinden och säkerställa att barnet blir rättighetsbärare, oavsett vem som styr.

Annons
Annons
Annons