Billigt kött kan göra oss sjuka på sikt

Dåligt djurskydd gör att stressade djur växer sämre. I många länder förebyggs detta med högt antibiotikatillskott i fodret. Ju mer antibiotika som används för att maskera dålig djurvälfärd, desto större är risken för oss människor, skriver forskare från Sveriges lantbruksuniversitet.

Under strecket
Publicerad
Enkelt uttryckt så är glada grisar friska grisar som behöver betydligt mindre antibiotika, skriver artikelförfattarna.

Enkelt uttryckt så är glada grisar friska grisar som behöver betydligt mindre antibiotika, skriver artikelförfattarna.

Foto: LARS PEHRSON
Annons

Svensk handel säljer i dag alltmer kött från länder som bryter mot EU:s djurskyddsregler. Handeln importerar också och säljer kött till oss konsumenter som kan sprida antibiotikaresistens. Detta riskerar på sikt att göra oss sjuka och ge oss svårbehandlade infektioner.

Företrädare för handelns stora kedjor säger att vi konsumenter vill ha det billigaste köttet och att handeln därför inte kan sluta att köpa in kött av djur från länder som inte uppfyller EU:s lägsta krav på djurskydd. Man köper in kött av djur som lever med betydligt sämre djurvälfärd än i Sverige. Detta för att pressa priset några kronor per kilo.

Annons
Annons
Annons