Annons

Billig import slår ut svenskt jordbruk

Foto: JUREK HOLZER/SCANPIX
Under strecket
Publicerad

I Sverige brukar vi skryta med att vi har världens renaste jordbruk. Det pratas mycket om miljövillkor och hur miljöbelastningen från jordbruket ska kunna minskas. Livsmedel och andra produkter ska produceras på ett energieffektivt och hållbart sätt med hänsyn till nationella och globala klimatmål. Vi som producenter i Sverige försöker anpassa oss till detta, men följden blir oftast en väsentligt mycket högre produktionskostnad. Detta på grund av särregler såsom GMO-frihet, betesdrift, utrymmeskrav för djuren med mera.

För att tala klarspråk så blir vi utkonkurrerade på en global marknad då konsumenter väljer prisvänliga produkter i stället för svenska som måste ha ett högre pris för att hela kedjan ska ha en nettovinst. Med andra ord så måste någonting hända för att bryta detta, annars slås den svenska jordbruksnäringen ut.

Annons
Annons
Annons