Annons
X
Annons
X

”Bilismen har kommit för att stanna – och växa”

Det finns de som hävdar en ”Peak Car” och kräver att vi satsar mindre på bilvägar och andra investeringar. Men det har aldrig funnits så många bilar som nu, och intresset för att ha tillgång till bil bara ökar. Det måste politikerna anpassa sig till, skriver Anders Ydstedt och Kalle Bäck, Kungliga Automobil Klubben (KAK).

[object Object]
Bilarnas betydelse för samhället och enskilda människor ökar, skriver artikelförfattarna. Foto: Tomas Oneborg

DEBATT | BILISM

Möjligheter till mobilitet och resande är en fortsättning för ett modernt samhälle. En genomsnittlig dag förflyttar sig befolkningen i Sverige 390 miljoner kilometer. Nära 80 procent av denna sträcka åker vi bil (som förare eller passagerare). Endast 8 procent sker med tåg och lika mycket med buss, spårvagn eller tunnelbana (RVU 2014). Det är inget att bli förvånad över, då Sverige är ett glesbefolkat land med stora avstånd. Behovet av resande kommer med största sannolikhet att öka. En modern syn på mobilitet måste därför bejaka alla trafikslag, och dessa ska inte ställas emot varandra.

Det finns dock debattörer som påstår att det dominerande trafikslaget, bilen, ska ha nått vägs ände. I början av 1990-talet började begreppet ”Peak Car” att användas. Det brukar åsyfta att den privata bilismen kommer att ha mindre betydelse i framtiden. Inte sällan hänger detta försök till att beskriva verkligheten samman med en vilja att minska investeringarna i väginfrastruktur och att planera bort bilen i städerna.

Problemet med hela denna tankemodell är att den har litet att göra med verkliga förhållanden. Det är viktigt att korrekta fakta och empiriskt belagd kunskap ligger till grund för beslut och prioriteringar, när framtidens infrastruktur ska planeras. Detta är ett av många ämnen som kommer att diskuteras vid Transportforum som VTI arrangerar i Linköping i mitten av januari, där KAK kommer att delta. Därför vill vi göra några viktiga klarlägganden vad gäller utvecklingen av bilismen under de senaste decennierna.

Annons
X

Det har aldrig sålts så många nya bilar i Sverige som förra året. Det har heller aldrig funnits så många bilar i trafik som nu. Trenden har varit positiv allt sedan andra världskrigets slut, med få undantag. I november 2015 fanns det 4 686 286 personbilar i trafik att jämföra med 4 216 927 samma månad år 2006 (källa: Transportstyrelsen). Även antalet bilar i trafik per 1000 invånare har ökat under det senaste decenniet från 459 år 2005 till 471 år 2014 (Sveriges officiella statistik). Den internationella trenden är liknande.

Peak Car-anhängarna brukar påpeka att antalet resta kilometer per bil har minskat något, vilket är sant. Detta beror dock inte mindre bilåkande, utan på att det finns fler bilar, och den tidigare enda familjebilen behöver inte rulla lika långt längre. Att ta detta som ett tecken på minskad bilism är helt enkelt inte seriöst. Tvärtom ökar tillgången till bil när familjer skaffar sig fler än en bil. På samma sätt ger nya ägarformer såsom bilpooler också nya grupper tillgång till bil.

Sammantaget visar detta att intresset för att ha tillgång till bil bara ökar. En del av de som talat om Peak Car börjar därför tala om att vi måste genomföra åtgärder för att minska bilismen, oftast med hänvisning till miljöskäl. Dessvärre tycks många av Peak Car-debattörerna ha en bild av bilismen som hör hemma på 1980-talet snarare än i framtiden. Bilarna blir nämligen allt tystare, renare och säkrare. Sedan 2006 har personbilarnas utsläpp av växthusgaser minskat med omkring 14 procent, trots ökad trafik. Detta är en utveckling som kommer att fortsätta tills bilarna är helt utsläppsfria. Då krävs goda incitament för att människor ska våga investera i en ny och miljövänligare bil. Dessutom måste infrastrukturlösningar göras så effektiva som möjligt så att trafiken flyter på och inte hindras i onödan.

Sammantaget gör detta att bilismens betydelse för samhället och enskilda människor ökar. Detta måste politiker och beslutsfattare ta hänsyn till, när stadsplanering och infrastruktursatsningar görs. Dessvärre väljer en del politiker att blunda för utvecklingen och försöker planera bort bilarna. Det ligger en stor risk i att planeringen inte möter det behov som finns, både för rörligheten och trafiksäkerheten. Därför måste vi planera för bilen även i framtiden.

**Anders Ydstedt **

ordförande, Expertrådet, Kungliga Automobil Klubben (KAK)

Kalle Bäck

Expertrådet (KAK)

Anders Ydstedt och Kalle Bäck Foto: Privat
Annons

Bilarnas betydelse för samhället och enskilda människor ökar, skriver artikelförfattarna.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 2

Anders Ydstedt och Kalle Bäck

Foto: Privat Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X