Annons

Bilen har kommit för att stanna

Under strecket
Publicerad

På Brännpunkt
8/1 skriver en rad debattörer om parkeringsnormens negativa inverkan på bostadsbyggandet. En hel del i deras resonemang håller jag med om. Vi kan se en trend, inte minst hos yngre, att bilanvändandet minskar. I takt med att kostnaderna för att använda bilen ökar lär den trenden fortsätta. För vår livsmiljö är det så klart en välkommen utveckling. Det är därför viktigt att Stockholm fortsätter sitt ambitiösa arbete att främja cykling, promenerande och kollektivtrafik.

Vi kan dock inte blunda för att bilen finns och har kommit för att stanna. Den är för många familjer och hushåll i det närmaste livsviktig. För att Stockholm ska fortsätta vara en attraktiv stad måste det vara möjligt att ta sig fram med bil och även ha en plats att parkera den på. Därför är det oansvarigt att bara säga att de så kallade p-talen måste minska. En sådan generell ansats skulle riskera att skapa trafikkaos, ett kaos som ingen tjänar på, vare sig hushåll med eller utan bil.

Annons
Annons
Annons