X
Annons
X

Bildts agerande minskar svenskt inflytande i FN

Carl Bildt måste klargöra att Sverige ska vara en FN-medlem att räkna med och snarast återkomma med besked om hur Sverige ska nå en plats i säkerhetsrådet 2017–2018. Det skriver Aleksander Gabelic och Linda Nordin, Svenska FN-förbundet.

Sverige har varit medlem i FN:s säkerhetsråd vid tre tillfällen – senast i slutet av 1990-talet. Efter ytterligare tjugo år är vi många som förespråkar ett nytt rådsmedlemskap 2017–2018. Utrikesdepartementet anmälde Sveriges kandidatur redan 2004, men i stället för att starta den kampanj som krävs för att vinna stöd lanserar nu utrikesminister Carl Bildt en idé om samordning i EU om representation i FN:s säkerhetsråd. Det är ett sätt att förhala ett arbete som redan borde ha inletts och en inriktning som riskerar att minska Sveriges FN-inflytande i framtiden.

Sverige har mycket att bidra med i FN. Vi ligger långt framme i frågor som mänskliga rättigheter inklusive kvinnors och barns rättigheter, effektivisering av FN-biståndet och reformer för en mer effektiv och transparent världsorganisation. Sverige kan också ge sitt stöd till utvecklingen av säkerhetsrådets arbetsmetoder.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X