Annons

Bildt, ta den utsträckta handen!

Socialdemokraterna sträcker nu ut handen i ett försök att rädda några av de nedläggningshotade ambassaderna. Vi uppmanar regeringen att sätta sig över prestigemässiga låsningar och gå S tillmötes, skriver en rad debattörer med erfarenhet från Vietnam.

Under strecket
Publicerad

I december förra året beslöt Riksdagen att minska Regeringskansliets anslag med 300 miljoner kronor. Regeringen svarade med att kort därefter besluta om att lägga ned de fem ambassaderna i Angola, Argentina, Belgien, Malaysia och Vietnam.

Vi och många andra tog till orda i debattartiklar för att protestera mot dessa beslut, inte minst när det gällde nedläggningen av ambassaden i Hanoi. Vi vädjade till de politiska blocken att tänka om och finna ett sätt att bevara de nedläggningshotade ambassaderna. Vi pekade på de negativa konsekvenserna nedläggningarna skulle få för svenskt näringsliv om det inte längre fanns ambassader som kunde bistå dem på dessa expansiva marknader. Utan en ambassad i Vietnam skulle vi inte heller kunna fortsätta att driva en aktiv politik och dialog för ett långsiktigt främjande av mänskliga rättigheter och demokrati. Relationer bör fördjupas, inte bortprioriteras.

Annons
Annons
Annons