Annons
X
Annons
X

Bildt slår ifrån sig om biståndsbrister

Utrikesminister Carl Bildt (M) tar inte ansvar för de stora bristerna i biståndshanteringen på UD, som SvD avslöjat. Men en departementschef har alltid det yttersta ansvaret för verksamheten på sitt departement, poängterar Per Virdesten, före detta domare i Högsta domstolen och tidigare rättschef i Statsrådsberedningen.

Utrikesminister Carl Bildt på Moderaternas stämma i Norrköping i går.
Utrikesminister Carl Bildt på Moderaternas stämma i Norrköping i går. Foto: TEFAN JERREVÅNG/TT

När utrikesminister Carl Bildt (M) kom till Moderaternas arbetsstämma i Norrköping fick han omgående frågor kring den interna UD-rapport som visar på stora brister i hur Utrikesdepartementet sköter biståndsärenden. Carl Bildt har inte läst den 83 sidor långa rapporten. Men han tar ändå den före detta biståndsministern Gunilla Carlsson i försvar.

– Det har varit problem på Sida i ett skede. Jag tror att det är bättre nu. Det har varit problem i enskilda organisationer. Jag hoppas att det är bättre nu. Det har varit en utmaning att få detta att fungera bättre på UD. Det är bättre nu.

Carl Bildt hävdar att det skett en stor ökning av biståndet under senare år och att det är en del av bekymret.

Annons
X

– De väldiga ökningarna av biståndsbeloppet är en utmaning. Det har varit en ständig kamp från Gunillas sida att se till att allting hanteras rätt. Det är ju en väsentlig ökning jämfört med för bara några år sedan, närmare 40 miljarder kronor.

Carl Bildt försvarar också den bristande beredningen i vissa ärenden. UD måste kunna agera snabbt när det gäller exempelvis att skjuta till medel.

– Om vi ska begära kvitto i förväg på varje krona som vi ska ge till flyktinglägren i Jordanien så får vi upphöra att ge stöd till flyktinglägren.

När det handlar om att hjälpa människor i ”akut nöd”, då kanske inte allt hinns med.

– Och där kan det nog vara så att pappershanteringen är bristfällig. Det finns säkert sådana situationer och det finns säkert sådana situationer som jag är beredd att försvara. Snabba nödlägen kan förekomma i världen.

Men enligt Carl Bildt har han inte något ansvar för hanteringen av det bistånd på den del av departementet som sköts av biståndsministern.

– Nej, det har jag inte. Inte för verksamheten. Jag har ansvar för personalpolitik och sådant men inte för innehållet.

Du behöver alltså inte ta ansvar för det här?

– Inte mer än som ledamot i regeringen, säger Carl Bildt.

I instruktionen för regeringskansliet slås fast att det är upp till departementschefen att besluta om indelning av departementet och fördelningen av arbetet mellan de olika tjänstemännen. En departementschef kan också välja att delegera frågor till sina statsråd; i det här fallet biståndsminister Hillevi Engström (M) och handelsminister Ewa Björling (M). Hur detta ska ske slås fast i departementets särskilda arbetsordning som kan se olika ut från departement till departement.

– Departementschefen kan i princip bestämma att delegera ut allting till sina statsråd. Men även om man gör det har departementschefen ändå ett övergripande ansvar, förklarar Per Virdesten, före detta justitieråd i Högsta domstolen och med lång erfarenhet från regeringskansliet bland annat som rättschef i Statsrådsberedningen.

En departementschef kan alltså inte friskriva sig från det yttersta ansvaret?

– Ytterst ligger ansvaret för rutiner och organisation och formerna för verksamheten i departementschefens hand, poängterar Per Virdesten.

Ett antal biståndsorganisationer krävde i gårdagens SvD att UD ska lämna ifrån sig hanteringen av biståndet till biståndsmyndigheten Sida. Carl Bildt menar att det där är ”en löpande diskussion” men att en del av biståndet hur som helst måste ligga kvar i regeringskansliet.

– Jag ser exempelvis hur viktigt det är att vi kan göra snabba insatser för den syriska oppositionen. Det är direkt kopplat till utrikespolitiken. Det gäller också att vi kan fatta beslut om humanitära åtgärder snabbt och en del av det säkerhetspolitiska stödet. Och det tror jag ingen vill lägga på Sida.

Annons
Annons
X

Utrikesminister Carl Bildt på Moderaternas stämma i Norrköping i går.

Foto: TEFAN JERREVÅNG/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X