Annons

Bildt skadar förtroendet för utrikespolitiken

Utrikesminister Carl Bildt har under åren 2000 till oktober 2006, då han utsågs till statsråd och utrikesminister, varit styrelseledamot i Lundin Petroleum AB. Detta uppdrag har vid upprepade tillfällen inneburit att Bildt har hamnat i misstänkta jävssituationer och det har skadat förtroendet för svensk utrikespolitik. Det skriver Hans Linde och Jonas Sjöstedt (V), ledamot respektive ersättare i riksdagens utrikesutskott.

Publicerad

Lundin Petroluem bedrev under Carl Bildts tid som styrelseledamot en verksamhet som kan vara besvärande i en rad länder. Först kan nämnas bolagets oljeutvinning i Block 5A i södra Sudan. Gerhart Baum, FN:s specielle rapportör för mänskliga rättigheter i Sudan, lämnade i mars 2001 följande muntliga rapport till FN:s kommission för mänskliga rättigheter:


Under mitt besök samlade jag in ytterligare bevis på att oljeutvinningen leder till förvärrande av konflikten med allvarliga följder för civilbefolkningen. Jag fick specifik information att regeringen tillgriper fördrivning av lokalbefolkningen och förstörande av byar för att avfolka områden och möjliggöra för oljeföretag att fortsätta sin verksamhet utan hinder. Jag informerades att alla byar runt Nhialdu, i Nimne, söder om Bentiu har bränts ner till grunden och skördarna förstörts. Likaså har alla byar längs vägen upp till Pultutni, i omgivningarna till oljefältet i Ryer utplånats.

Annons
Annons
Annons