Annons
X
Annons
X

Bildt prioriterar bort kvinnors rättigheter

Den svenska regeringens agerande i Iranfrågan uppvisar en exceptionell frånvaro av initiativ till möjliga gemensamma EU-ageranden. Utrikesminister Carl Bildt åsidosätter också konsekvent kvinnors rättigheter i sitt arbete, trots ett uttalat mål om att kämpa för just dessa, skriver Carina Hägg (S).

Den senaste tidens protester i Iran har berört miljontals människor världen över i deras kamp för demokrati och mänskliga rättigheter. Men det har också lett till fördömanden och avsky mot den iranska regimen. Den islamska revolutionen 1979 innebar en drastisk levnadsförändring för medborgarna i Iran, särskilt hårt drabbades kvinnorna som förlorade många av sina rättigheter. Därför är det slående men inte förvånande att se det mod som den iranska kvinnorörelsen hittills visat under den senaste tidens prostester. I ett nyhetsklipp från CNN ser jag hur det är kvinnorna som intar frontpositionerna i protestleden. De kallas med all rätt, lejonkvinnorna av Iran.

Den svenska regeringens förhållningssätt gentemot regimen i Iran, både i egenskap av EU-ordförande och som enskilt land har kännetecknats av tvetydiga budskap och otydliga krav på mänskliga rättigheter.

Den svenska regeringens val att skicka Sveriges ambassadör i Iran till presidentinstallationen av Mahmoud Ahmedinejad tolkades av många som ett stöd till den sittande regimen och dess odemokratiska metoder.

Annons
X

Utvecklingen i Iran borde ha fördömts med en tydligt enad röst, EU, på initiativ av Sverige. Den svenska regeringen har inte bara misslyckats med att skapa enighet inom EU i denna fråga. Regeringen uppvisar också en exceptionell frånvaro av initiativ till möjliga gemensamma EU-ageranden.

Det gäller exempelvis den iranska kvinnoaktivisten Shadi Sadi öde. Sadi fördes bort den 17 juli av iransk milis. I en fråga till Carl Bildt har jag eftersökt vad regeringen och EU gör för att Shadi Sadi ska släppas fri? Svaret har blivit fördröjt och lyser ännu med sin frånvaro, medan Shadi Sadis öde ännu vilar i den hänsynslösa regimens händer.

Det borde ha varit ett självklart läge för Carl Bildt att agera snabbt under gemensam EU-flagg, särskilt med anledning av att så många EU-länder har varit tydliga i sin kritik mot regimen i Iran.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Krav och protester är viktiga för den demokratiska samhällsutvecklingen. Såväl Sverige, EU och det internationella samfundet har ett ansvar för att vara aktiva i syfte att stärka flickor och kvinnors mänskliga rättigheter. Om den svenska regeringen verkligen menar allvar med att stödja en demokratisk utveckling i Iran vore ett steg att förstärka den svenska ambassaden i Iran med en genderhandläggare som kan stödja samverkan med den iranska kvinnorörelsen.

  Kvinnors rättigheter får inte glömmas bort inom svensk utrikespolitik. Jämställdhet har avgörande betydelse för ett samhälles sociala, ekonomiska och politiska utveckling. Därför är det positivt att biståndsminister Gunilla Carlsson (M) tagit initiativ till att utarbeta en ny policy om Sveriges arbete med att främja jämställdhet och kvinnors rättigheter och roll i biståndet. Tyvärr bleknar regeringens utrikespolitiska ambitioner vid en närmare granskning av utrikesministers målmedvetenhet på jämställdhetsområdet.

  I regeringens utrikesdeklarationer framhäver Carl Bildt att Sverige ska arbeta för att FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet ska bli verklighet. Men det räcker inte med vare sig med enbart papperspolitik eller humanitärt bistånd.

  Trots att Carl Bildt talar om denna resolution så har regeringen lagt fram flera propositioner om svenskt deltagande i internationella insatser utan att ens nämna resolution 1325. Vid kriget mellan Ryssland och Georgien blev brister i respekt för kvinnors mänskliga rättigheter särskilt påtagliga. Carl Bildt tog trots detta inte upp kvinnors särskilt utsatta situation generellt kring länderna i Kaukasus eller under kriget i Georgien. I en offentlig utfrågning av Carl Bildt efter hans Georgienbesök förklarade utrikesministern att diskussionen om kvinnors situation fick vänta.

  Sverige behöver en utrikesminister som prioriterar möte med kvinnor och sätter kvinnors rättigheter på den diplomatiska och politiska dagordningen i Sverige såväl som vid utlandsbesök.

  Den 20 augusti ska Afghanistan hålla presidentval. Det är en ny chans för ordförandelandet Sverige att sätta de mänskliga rättigheterna högt på den politiska agendan. Sverige bör i detta skede ta initiativ till att nå en enad ståndpunkt inom EU rörande vilka politiska krav man kommer att förmedla till de politiska beslutsfattarna i Afghanistan gällande kvinnor och flickors rättigheter.

  CARINA HÄGG

  riksdagsledamot (S), Utrikesutskottet

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X