X
Annons
X

Bildt prioriterar bort kvinnors rättigheter

Den svenska regeringens agerande i Iranfrågan uppvisar en exceptionell frånvaro av initiativ till möjliga gemensamma EU-ageranden. Utrikesminister Carl Bildt åsidosätter också konsekvent kvinnors rättigheter i sitt arbete, trots ett uttalat mål om att kämpa för just dessa, skriver Carina Hägg (S).

Den senaste tidens protester i Iran har berört miljontals människor världen över i deras kamp för demokrati och mänskliga rättigheter. Men det har också lett till fördömanden och avsky mot den iranska regimen. Den islamska revolutionen 1979 innebar en drastisk levnadsförändring för medborgarna i Iran, särskilt hårt drabbades kvinnorna som förlorade många av sina rättigheter. Därför är det slående men inte förvånande att se det mod som den iranska kvinnorörelsen hittills visat under den senaste tidens prostester. I ett nyhetsklipp från CNN ser jag hur det är kvinnorna som intar frontpositionerna i protestleden. De kallas med all rätt, lejonkvinnorna av Iran.

Den svenska regeringens förhållningssätt gentemot regimen i Iran, både i egenskap av EU-ordförande och som enskilt land har kännetecknats av tvetydiga budskap och otydliga krav på mänskliga rättigheter.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X