Lisa Ehlin:Bilden har blivit digital bruksvara

Med digitalbilden har minsta banala vardagshändelse blivit intressant att visa upp på nätet, där den snart byts ut mot nästa. Vår syn på bilden har förändrats från fotoalbumets ”minnet är kort” till nätets ”här är jag just nu”-bevis.

Under strecket
Publicerad
Annons

En bild är en bild är en bild? Ett skifte från analogt till digitalt fotografi skulle kunna ses som att bilden flyttat ut ur våra privata fotoalbum och blivit offentlig på internet, och därmed att vi blivit offentliga med den. Frågan är dock om den digitala bilden egentligen flyttat längre in, och snarast börjat bli en del av vårt vardagsmedvetande?

Ett besök på nätverkssajten Facebook visar snart att ett socialt utbyte på nätet visserligen består av texter eller verbala meddelanden, men likväl är ett visuellt möte. Bilden, det digitala fotografiet, har en fundamental plats i detta ständiga sociala utbyte som sker. Ett sätt att presentera vem man är, en orsak till samtal, ett kollektivt och ickeverbalt narrativ av ett skeende, en direkt och ibland plötslig insyn i en annan människas privatliv och historia. Den digitala bilden kan resa kors och tvärs över internet och, med ens, över hela världen. Den är ytterst kontextberoende för att bli rätt avläst, likväl slits den ofta ur sitt sammanhang och hamnar apart bredvid något annat i det ständiga växelspel som är internet. Den digitala bilden är alltid till hands, alltid potentiell tillblivelse. Samtidigt lever den oftast och endast i sin digitala form, som etta och nolla, och därmed också med ett överhängande hot om att raderas och helt försvinna.

Annons
Annons
Annons