Sture Linnér:Bilden av Sokrates står ännu inför rätta

Sokrates har haft ett enormt inflytande över den västerländska filosofin, trots att vi endast känner hans tänkande genom sekundära och ofta motstridiga källor. Medan Platon länge har betraktats som den store auktoriteten, har Xenofons syn på Sokrates på senare tid röjt allt större intresse.

Under strecket
Publicerad
Annons

De tankar som tillskrivs Sokrates har levt vidare främst tack vare Platons och Xenofons skildringar av honom. Dessutom har vi kvar några fragment av andra sokratikers berättelser, främst Aeschines och Antisthenes. Aristofanes ger oss framför allt i komedin ”Molnen” ännu ett samtida vittnesbörd, låt vara i satirisk form.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons