Annons

Margareta Skantze:Bilden av blodbadet bygger på propaganda

Blodbadet på Stortorget i Stockholm, detalj ur den så kallade Blodbadsplanschen som Gustav Vasa lät ta fram.
Blodbadet på Stortorget i Stockholm, detalj ur den så kallade Blodbadsplanschen som Gustav Vasa lät ta fram.

Nej, det var inte den gode Gustav Vasa som räddade Sverige från den onde Kristian Tyrann; snarare var det den tyska Hansan som därigenom slog tillbaka mot den nordiska unionen. Men historikerna fortsätter att tradera Gustav Vasas propagandabild av Stockholms blodbad 1520.

Under strecket
Publicerad

Under detta år, och särskilt kring själva 500-årsdagen i början av november, har minnet av Stockholms blodbad uppmärksammats i en rad tidningsartiklar, populärhistoriska böcker, utställningar, teaterpjäser och jubileumsjippon. Gemensamt för dem har varit en samstämmig berättelse som i stort återger den bild som skapades för ett halvt millennium sedan av den vinnande sidans propagandamaskineri. Stockholms blodbad 1520 har fått samma mytiska dimensioner för Sverige som stormningen av Bastiljen 1789 har för Frankrike eller Blodiga söndagen 1905 för Sovjetunionen.  

Den bild som traderats alltsedan Gustav Vasas dagar är målad i svart och vitt. Den beskriver de förtryckta svenskarnas kamp mot dansk överhöghet, representerad av Kristian Tyrann som själva inkarnationen av ondskan. Vid sin sida har han den maktfullkomlige och arrogante ärkebiskopen Gustav Trolle, driven av hämndlystnad och penninghunger. Tillsammans iscensätter de en blodig massaker på de svenskar som anslutit sig till upprorets ledare Sten Sture.

Annons
Annons
Annons