X
Annons
X

Bilarna måste bort från Stockholms innerstad

Människan måste få ta större plats i Stockholm. I innerstaden går det idag på flera platser fyrfiliga vägar vilket ger mindre plats åt både hus, cykelvägar och mötesplatser. I en modern och grön stad måste vi sätta människan i centrum. Som ett led i detta vill vi ta bort biltrafiken från innerstaden, skriver Anton Fendert, Grön Ungdom, och Sara Andersson, Centerpartiets Ungdomsförbund.

Lång bilkö i Stockholms innerstad.
Lång bilkö i Stockholms innerstad. Foto: ERIK MÅRTENSSON/TT

Under president Obamas besök fick vi se många av de fördelar en bilfri innerstad skulle föra med sig; bullernivåerna minskade, bilköerna var nästintill obefintliga och luftkvalitén var bättre än på mycket länge. Cyklister och gångtrafikanter kunde ta mycket större plats på stadens gator. Under presidentens besök fick vi lägre partikelhalter än på väldigt länge. På bland annat Sveavägen så minskade utsläppen av kvävedioxid med drygt 30 procent. En sänkning som förklaras av det minskade antalet bilar i innerstaden.

Lång bilkö i Stockholms innerstad.

Foto: ERIK MÅRTENSSON/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X