Annons
X
Annons
X

Bilarna dominerar nya Slussen

NYA SLUSSEN. Skulle det liggande förslaget för Slussen genomföras är det ett övergrepp på vår stad som kommande generationer aldrig lär förlåta. Förslaget måste jobbas om, skriver professorerna Alexis Pontvik och Johan Mårtelius, Arkitekturskolan, och sju andra undertecknare.

Till vänster teckning på den nya trafiklösningen och bebyggelsen, till höger flygbild över Slussen som den ser ut i dag.
Till vänster teckning på den nya trafiklösningen och bebyggelsen, till höger flygbild över Slussen som den ser ut i dag. Foto: FOSTER+PARTNERS, BERG ARKITEKTKONTOR, PATRICK SÖRQUIST

lussen är en unik plats inte bara i Stockholm utan i hela Sverige och har få mot- svarigheter i världen. Att ge den en ny form är en krävande uppgift som kräver insikt om den avgörande roll Slussen spelar, inte bara för sin närmaste omgivning utan för hela staden, genom att binda samman Södermalm med Gamla stan och övriga delar av innerstaden.

Denna insikt saknas helt i det förslag, av Berg Arkitektkontor och Foster + Partners, som stadens myndigheter avser genomföra. När finansborgar- rådet Sten Nordin presenterade förslaget i våras lovade han att Gamla stan med detta förslag kan växa ihop med Södermalm och att fotgängare och cyklister prioriteras.

För att förvissa sig om att det förhåller sig precis tvärtom behöver man bara titta på det förslag över Slussen som nu ställs ut. Av detta framgår att förslaget bygger på planskild trafikseparering av ett slag som inte står Tegelbackens trafik- lösning efter.

Annons
X

Vi tycker att de argument som stadens politiker för fram egentligen motsägs på alla punkter i förslaget. Kafé- och folklivet som utlovas vid vattnet, befinner sig under en motorvägsbro och i skuggan av en bebyggd dominerande norrvägg. Den igenbyggda norrfasaden och de vidgade vattenrummen skapar en barriär- effekt och separerar Södermalm och Gamla Stan istället för att förbinda dem.

Bilarna dominerar totalt och ges åtta filer koncentrerade till en motorvägsbro. Fotgängare och cyklister på väg från Katarina-vägen över Slussen och ner mot Skeppsbron får alldeles för snäv och trång yta.

Den nya bron är i praktiken en dubblering av Söderleden över Riddarfjärden ett par hundra meter västerut. Fotgängarna får konkurrera om utrymmet på en lång, smal och lutande bro som inte ens under den mest gynn- samma väderlek och årstid kommer att kunna fungera som den vattennära mötesplats för stockholmarna som Sten Nordin utlovat.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Broarnas enahanda riktningar och raka spår minskar drastiskt friheten att välja egen väg. Här är också frågan om säkerhet och trygghet viktig. I en situation halvvägs över gångbron då du känner dig otrygg eller hotad, vart tar du då vägen?

  Förslaget kombinerar dessa brister med en hänsynslös exploatering som innebär en mycket stor byggnadsmassa framför Katarinahissen och Södermalmstorg. Den höga exploateringen på Slussen kan inte ha något annat syfte än att täcka kostnaderna för projektet.

  Tveksamma fastighetsekonomiska spekulationer har adderats till ensidiga trafiktekniska lösningar i en sällsynt olycklig kombination. Detta gör förslaget till ett av de sämsta som presenterats under tjugo år av tävlingar och parallella uppdrag om en ny utformning av Slussen. Skulle det genomföras är det ett övergrepp på vår stad som kommande generationer aldrig kommer att kunna vare sig förstå eller förlåta.

  Redan från början har Stockholms stad misskött projektet genom att utelämna Slussen åt trafikteknikernas godtycke och helt bortse från alla de värden som står på spel. Den nuvarande anläggningen, som staden själv klassat som riksintresse för kulturminnesvården och en byggnad i klass med byggnadsminne, sägs vara rivningsfärdig på grund av problem med grundläggningen, och det kanske stämmer. Men en ny utformning av Slussen måste svara mot de krav som den unika platsen ställer och bygga på en förståelse av vad Slussen betyder för Stockholm.

  Det är uppenbart att det nu liggande förslaget inte uppfyller något av dessa grundläggande krav. Ett nybyggt eller rekonstruerat Slussen kan se ut på många olika sätt, men det kan inte se ut så här. Det nu liggande förslaget till utformning av Slussen måste återigen omarbetas.

  Vi kräver att de ansvariga politikerna tar ett helhetsgrepp på Slussenfrågan istället för att som hittills låta sig tas som gisslan av snävast tänkbara trafiktekniska och exploateringsekonomiska hänsyn.

  ALEXIS PONTVIK professor i stadsbyggnad, Arkitekturskolan KTH och ledamot av Konstakademien,
  JOHAN MÅRTELIUS professor i arkitekturhistoria, Arkitekturskolan KTH,
  AMERICA VERA ZAVALA dramatiker och Slussenbo,
  LINUS TUNSTRÖM regissör och vd Uppsala Stadsteater,
  OLA ANDERSSON arkitekt,

  BJÖRN PETERS arkitekt,

  KERSTIN WESTERLUND
  BJURSTRÖM ordförande i Sam- fundet S:t Erik,
  MATS EDBLOM arkitekt och f.d. preses i Konstakademien;

  GUNNAR MATTSSON arkitekt och ledamot av Konstakademien

  Annons
  Annons
  X

  Till vänster teckning på den nya trafiklösningen och bebyggelsen, till höger flygbild över Slussen som den ser ut i dag.

  Foto: FOSTER+PARTNERS, BERG ARKITEKTKONTOR, PATRICK SÖRQUIST Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X