Bidragshöjningar till barnfamiljer kan skjutas upp

Landets barnfamiljer riskerar att bli besvikna. Det kärva ekonomiska läget kan göra att regeringens och samarbetspartiernas utlovade satsningar, som höjt barnbidrag och förlängd föräldraförsäkring, skjuts på framtiden. Reformer för många miljarder återstår att sjösätta.

Under strecket
Publicerad
Annons

Efter förra valet enades regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet om 121 punkter för ett ”tryggare, rättvisare och grönare” Sverige. Samtliga ska genomföras under mandatperioden - under förutsättning att ”de ekonomiska ramarna så medger”.

– När vi gjorde överenskommelsen hade vi en mer optimistisk bild av utvecklingen i ekonomin. Nu väntar vi fortfarande på en konjunkturuppgång. Ju tidigare den kommer, desto större möjlighet att genomföra reformer, naturligtvis, säger Curt Malmborg, statssekreterare med ansvar för budgetfrågor på finansdepartementet.

Annons
Annons
Annons