Bidragsfusk - det perfekta brottet i Sverige

Under strecket
Publicerad
Annons

Regeringen har låtit bidragsfusk bli det perfekta brottet. Likhet inför lagen skulle befrämja tillväxten
Egna företagare får i de flesta fall genom revisorer bekosta sina egna skattekontroller. Blir det fel ändå - avsiktligt eller oavsiktligt - kommer han att krävas på det felande beloppet plus straffavgifter och får kanske till och med fängelse.
Men om en enskild genom bevisat bedrägligt förfarande tillägnat sig någon form av bidrag, händer det mycket sällan - om någonsin - att utbetalda belopp återkrävs, än mindre att det blir någon påföljd i form av straff- avgifter och frihetsberövande.
Regeringen bör snarast rätta till denna ojämlikhet inför lagen, så att företagare och även andra kan känna att deras inbetalda skatter inte hamnar i bedragares fickor, utan att staten vidtar kraftfulla åtgärder för att förhindra att så sker - lika kraftfulla som vid skattebedrägerier. En som är sjukpensionerad på felaktiga grunder kostar staten omkring fyra miljoner i pension och uteblivna arbetsgivar- avgifter
under en tioårsperiod. Skamligt, men staten har låtit det bli det perfekta brottet.
Att regeringen inte vidtagit några kraftfulla och effektiva åtgärder beror antingen på att de anser det mer hedervärt att tillägna sig något som någon annan skapat, än att någon försöker behålla något av det som de varit med om att skapa själva? Eller mer sannolikt, att de anser att det finns fler potentiella väljare bland bidragsfuskare än bland egna företagare?
Om kraftfulla åtgärder sätts in, så kan skattetrycket minska - att bara kräva pengarna tillbaks kan knappast ses som ett straff. Det kommer att öka företagarnas motivation att utveckla sina företag och behålla produktionen i Sverige, om de inte behöver betala in skatter som staten pga. bristande kontroll låter hamna i bedragares fickor.
Yngve Ström
Täby

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons