Bidragen kan göras mer rättvisa

NY RAPPORT Bidrag till de mest utsatta behöver förenklas samtidigt som drivkraften till arbete ökar. Vårt förslag innebär att de som har det sämst får det bättre, skriver Thomas Pettersson, Finansdepartementet, och Edward Palmer, Uppsala universitet.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det finns stora brister i samhällets stöd till de mest utsatta. Krångliga regler gör bidragen svårbegripliga. Bidragen innebär också en felaktig styrning av hushållens ekonomi, och motverkar egen försörjning. I rapporten Enkelt och effektivt – en ESO-rapport om grundtryggheten i välfärdssystemen som Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) publicerar i dag, visar vi att bristerna kan åtgärdas. Vi föreslår förenklingar som stärker hushållens valfrihet och ökar sysselsättningen. Samhällets stöd till de som är i störst behov av hjälp – det så kallade grundskyddet – består av ett tiotal förmåner och omfattar utbetalningar på cirka 50 miljarder kronor årligen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons