Annons

Bidrag till alla som sägs upp

GLOBALISERING HOTAR INTE JOBBEN. Globaliseringen kräver nog en mer flexibel arbetsmarknad. En bra kompensationsmetod för alla som sägs upp – oberoende av om man blir arbetslös eller inte – kan vara ett generöst avgångsbidrag som betalas via en allmän försäkring, skriver Lars Calmfors, professor i nationalekonomi.

Under strecket
Publicerad

Det är en vanlig föreställning att globaliseringen i form av ökad konkurrens från låglöneländer hotar sysselsättningen hos oss. Det är uppenbart att enskilda jobb och branscher kan försvinna. Men den relevanta frågan är i vilken mån de jobb som försvinner ersätts av nya.

Handeln med låglöneländer leder till en omstrukturering av ekonomin. Vi får inrikta oss mer på kunskaps- och kapitalintensiv produktion, samtidigt som arbetsintensiva sektorer krymper.

Annons
Annons
Annons