Annons

Bidrag för fönsterbyte kan hota kulturvärden

En ny lag riskerar en upprepning av 1970-talets iver att byta ut allt gammalt utan tanke på att kulturvärden förloras. Företrädare för byggnadsvården rasar mot regeringens förslag att ge skattereduktion för byten till energieffektiva fönster.

Under strecket
Publicerad

Energieffektiva fönster lanserades i början på nittiotalet men har ännu inte fått stort genomslag. Genom att fönsterglasen har en tunn beläggning av till exempel tennoxid reflekteras husets värme tillbaka till rummet i stället för att gå ut genom fönstret. Därmed sparas energi.
Genom förslaget att ge skattereduktion för den som byter till energieffektiva fönster vill regeringen gynna energihushållning och i förlängningen miljön.
Men förslaget som diskuteras i riksdagen i dag har också sina baksidor. Det kan leda till att gamla fönster med kultur- och byggnadsvärden försvinner, enligt Svenska föreningen för byggnadsvård som är motståndare till förslaget.

– Jag blev mycket förvånad över förslaget. Det är ju precis som förr när staten rev innerstäder och gav bidrag till sådant som inte var bra för byggnadsbeståndets kulturvärden, säger Måns Hagberg, länsarkitekt.

Annons
Annons
Annons