Aktieanalys

Peter Nilsson/Peter Benson:BiBB Instruments: Lägger X till ekvationen

Medicinteknikbolaget BiBBInstruments instrument för biopsi möjliggör bättre cancerdiagnostik. Bolaget genomför nu en företrädesemission för att snabba på utvecklingen av Model X som beskrivs som en ”game changer”. Aktien ser attraktiv ut.

Publicerad
Foto: BiBBInstruments

För drygt ett år sedan analyserade vi BiBB. Analysen kan läsas här och via länken.

BIBB har utvecklat och marknadsför en familj av instrument för biopsitagning som heter EndoDrill. Den främsta innovationen är att EndoDrill borrar i tumören till skillnad från traditionella instrument som är utformade som tänger eller nålar. Borrfunktionen ger bättre biopsier (vävnadsprover), framför allt vid djupare tumörer. Alla instrumenten är engångsinstrument och finns i olika versioner beroende på var biopsin ska tas. De aktuella cancerformerna är främst lung-, bröst-, tjocktarms-, lever-, prostata- och magsäckscancer. Hittills har EndoDrill GI Upper/Mini lanserats för diagnos av djupa tumörer i övre mag-tarmkanalen. Försäljning har skett till 19 sjukhus.

BiBB håller på att utveckla ytterligare ett instrument som bolaget kallar ”Model X”. Model X kan enligt BiBB ersätta en stor del av dagens biopsistänger- och nålar inom flexibel endoskopi. Model X blir det första biopsiinstrumentet för endoskopisk diagnostik som möjliggör provtagning av både djupa och ytliga tumörer. Unikt är också att flera vävnadsbitar kan tas åt gången. BiBB beskriver Model X som en ”game changer”. Lansering sker 2020.

För att utveckla Model X och fortsätta marknadslanseringen av andra instrument genomför BiBB nu en företrädesemission på cirka 25 Mkr. Efter kostnader tillförs bolaget cirka 22 Mkr.

Teckningskursen är 4,30 kronor. Teckningsperioden pågår till den 13 december. Det är möjligt att teckna utan företräde. Emissionen är ingen överraskning. Bolaget var tydligt med ytterligare kapitalbehov i samband med listningsemissionen för drygt ett år sedan. Värdering inför listning (pre-money) var 35 Mkr. Värderingen idag är i princip densamma.

BiBBInstruments November 2018
VD: Fredrik Lindblad
Styrelseordförande: Erik von Schenck
Antal anställda: 5
Nyckelpersoners ägande: Cirka 30 %
Lista: Spotlight Stockmarket
Aktiekurs: 4,90 kr
Antal aktier ink. utspädn: 14,1 miljoner
Börsvärde: 69 Mkr (efter nyemission)
Nettokassa: 26 Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka -10 Mkr
Källa: SvD Börsplus /Bolaget Räknat på max antal aktier efter emission

Börsplus syn på BiBBInstruments

Det här är en förhoppningsaktie, alltså ett entreprenörsdrivet utvecklingsbolag med minimala intäkter och högtflygande planer. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier (se faktaruta längst ner). Plus insikten att det vanligaste utfallet är att investerarna förlorar nästan hela insatsen.

———

1. Incitament nyckelpersoner

Nyckelpersoner äger tillsammans cirka 30 procent av BiBB efter genomförd nyemission. Alla deltar som teckningsåtagare med mindre belopp. Nyckelpersonerna har tagit på sig en lock-up som innebär att 90 procent av aktieinnehavet måste behållas i minst ett år efter att nyemissionen registrerats. Bland de tio största ägarna finns LU Holding och ALMI.

Emissionen är säkerställd till ungefär halva beloppet. Teckningsförbindelser finns till cirka 2 Mkr och garantier på cirka 10 Mkr. Ersättningen till garanterna är 10 procent.

2. Track record nyckelpersoner

Vd Fredrik Lindblad har en bakgrund inom affärsutveckling, marknadsföring och som vd för flera life science-bolag. Styrelseordförande Erik von Schenk är känd inom medicinteknik-världen med erfarenheter från bland annat Jostra och Gambro. Grundaren tillika ledamot, CSO, uppfinnare och största ägare Charles Walther är överläkare på universitetssjukhuset i Lund. Ledamot Bruno Walther är professor och kirurg. Ledamot Stephan Dymling känner vi igen från noterade bolag som CLS, SpectraCure och ProstaLund. Ny i styrelsen är Sara Lindroth som är vd på Jolife.

3. Trovärdighet för produkt och strategi

BiBBs instrument har en adresserbar marknad på knappt 10 miljarder kronor i Europa och USA. Model X och EndoDrill Core Needle står för den stora potentialen. Redan lanserade EndoDrill GI Upper/Mini är nischinstrument med mindre marknadspotential. Sedan vi sist skrev om BiBB har bland annat följande skett:

 • IP-portföljen har stärkts med patentgodkännanden och ansökningar. Bland annat har en patentfamilj godkänts i Kina och nya patentansökningar lämnats in för Model X och EndoDrill Core Needle.
 • Säljorganisationen har stärkts med en försäljningschef och en produktspecialist från marknadsledaren Olympus.
 • BiBB har fått ett projektanslag från Horizon 2020 på 0,5 Mkr för Model X.
 • Produkten EndoDrill GI Upper Mini har lanserats.
 • EndoDrill Core Needle har godkänts för CE-märkning.
 • Viktigast av allt är att 19 sjukhus har köpt instrument av BiBB och mer än hälften av dem har lagt en andra order.
 • BiBB har ändrat sin produktstrategi. Model X har lyfts fram i prioriteringen efter framsteg i utvecklingen. Det för med sig att lanseringen av ett par instrument skjuts fram och påverkar intäkterna negativt kommande år. Vi tror att det är ett bra beslut eftersom potentialen för Model X är stor.

Kapitalet från nyemissionen ska användas till att vidarutveckla och kliniskt validera Model X, fortsatt kommersialisering av EndoDrill GI Upper/Mini och lansering av EnodDrill Core Needle. Aktieägare får räkna med att BiBB kommer tillbaka under 2020 i behov av ytterligare en kapitalinjektion för att lansera Model X, genomföra en europeisk multicenterstudie och ansöka om ett FDA-godkännande. Hur stort kapitalbehovet blir kommer att vara avhängigt bland annat hur försäljningen har utvecklats.

BiBB beskriver Model X som en ”game changer”. Model X ska lanseras år 2020. För att nå dit krävs en klinisk pilotstudie och CE-märkning. En multicenterstudie för EndoDrill GI Upper ska genomföras under 2019. Det ska stärka den kliniska evidensen ytterligare. Tanken är också att erhålla ett FDA-godkännande för den amerikanska marknaden 2019. EndoDrill Core Needle ska lanseras under det första halvåret 2019. Marknaden är betydligt större än för EndoDrill GI Upper. EndoDrill Core Needle ska användas för diagnostik av bröst-, prostata- och levercancer. År 2021 är tanken att teckna avtal med en global distributionspartner.

BiBB omsatte 0,3 Mkr årets tre första kvartal. Resultat efter finansiella blev cirka -6,3 Mkr. Omsättningen är låg och förlusten stor, men det är viktigt att komma ihåg att bara ett nischinstrument lanserats. Att på kort tid redan sålt till 19 sjukhus betraktar vi som framgångsrikt.

4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario

 • Framgångsrik lansering av EndoDrill Core Needle
 • Få fart på försäljningen
 • Hålla tempot i utvecklingen av Model X

BiBB har två parallella spår att hantera. Det gäller att få fart på försäljningen av de redan lanserade instrumenten. Lanseringen av EndoDrill Core Needle ska ske inom de närmaste månaderna. Marknadspotentialen för EndoDrill Core Needle är stor och också förväntningarna. Försäljningsframgångar kommer att vara en viktig värdedrivare. Model X har flera utvecklingssteg framför sig för att kunna lanseras år 2020. Model X är den viktigaste värdedrivaren på sikt.

BiBBInstruments i ett optimistiskt scenario

BiBBInstruments Idag Tänkbart 2021
Värdedrivare (i) Fler lanseringar Global distributör
Uppnådd nivå Värdedrivare Instrument sålda till 19 sjukhus Lansering av Model X
Värderingsmodell (ii) e.m e.m
Resultatnivå, årstakt Cirka -10 Mkr neg
Börsvärde, Mkr (iii) 69 Mkr Kanske 300 Mkr?
Optimistisk vinstchans (iv) +300% ?

Optimistiskt scenario

Strategiförändringen att sätta fokus på Model X skjuter fram tidpunkten för det optimistiska scenariot. Tidigare var tanken att lansera flera instrument som skulle resultera i intäkter. Det förskjuts med fokus på Model X.

Det är ganska tydligt att avsikten är att klä bruden och göra BiBB till en attraktiv uppköpskandidat. För att det ska bli verklighet krävs en bred och stark produktportfölj samt bevisad försäljning på hemmamarknaden. En spetsprodukt som Model X gör paketet ännu mer attraktivt. Större aktör som t ex Olympus, Cook Medical eller Boston Scientific är potentiella tagare. Med flera instrument i portföljen som löser kliniska problem som inte andra instrument klarar stärks erbjudandet till kunderna och chanserna ökas i större upphandlingar. Exempel på uppköp inom endoskopi är t ex Boston Scientifics förvärv av Xlumena för cirka 75 miljoner USD 2015 och förvärv av EndoChoice för 210 miljoner USD 2016.

Det är rätt hopplöst att sätta en prislapp i ett uppköpsscenario när bolaget inte har stora intäkter och det till stor del är teknologin förvärvaren vill komma över. I ett optimistiskt scenario handlar det i alla fall om flera hundra miljoner kronor. BiBB värderas efter fulltecknad nyemission till cirka 70 Mkr. Det kan jämföras med branschkollegan NeoDynamics som noteras på Spotlight Stockmarket i början av december som värderas till 125 Mkr efter en nyligen genomförd listningsemission.

Pessimistiskt scenario

Förseningar och trögare försäljningsutveckling än väntat är alltid risker att ta på allvar i utvecklingsbolag. Speciellt inom life science.

Den pågående företrädesemissionen är säkerställd till hälften. Det är av avgörande betydelse för BiBB att företrädesemissionen blir framgångsrik. Annars går aktien en sur nära framtid till mötes.

Börsplus slutsats

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Det gäller även BiBB. Med det sagt är vi rätt positiva till BiBB vilket dock helt vilar på premissen att Model X verkligen har chans att bli (eller uppfattas...) som en ”game changer”. Givet att det är en seriös laguppställning bakom bolaget så finns det en hygglig trovärdighet här. Att BiBB också kommit igång med försäljningen av befintliga instrument är också ett litet men viktigt tecken.

Betyg: 4 av 6
 • Börsplus skribent Peter Nilsson är engagerad som investerare i den pågående företrädesemissionen.
 • Läs mer om bolaget i Börsplus Analysarkiv.
Annons
Foto: BiBBInstruments Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons