”Bevis i gängmål togs fram genom lagbrott”

Foto: Ascannio/Alamy Stock Photo

När polis, åklagare och domstolar godtar Encrochat-materialet från Frankrike som bevis rundas den svenska lagen. Därmed öppnas dörren för godtyckligt maktmissbruk, skriver fem försvarsadvokater.

Under strecket
Publicerad
Annons

I och med Encrochat befinner sig diskussionen om kampen mot kriminella nätverk vid ett vägskäl. Inhämtandet av Encrochat-material har varit olagligt och inneburit en allvarlig kränkning av den svenska suveräniteten. Frågan är om vi ska acceptera materialet som bevis i rättegångar och därmed öppna dörren för godtyckligt maktmissbruk eller värna allmänhetens förtroende för rättssystemet även till priset av att några misstänkt kriminella individer går fria.

Annons
Annons
Annons