Annons

Bevis från avlyssning regleras

Remissinstanserna är genomgående positiva till förslaget om en lagreglering av hur överskottsinformation ska få användas.

Under strecket
TT
Publicerad

Det handlar om det ”spill” som polisen får på köpet från telefonavlyssning.

I våras kom en utredning som föreslog att överskottsinformation ska få användas som bevis vid brott som kan ge minst ett års fängelse. Förslaget har varit ute på en remissrunda, där de instanser som svarat nu ger sitt enhälliga stöd.

Annons
Annons
Annons