Annons

Lotta Lotass:Bevingade ord från Mårbacka

På en gåsrygg flög Nils Holgersson rakt in i litteraturhistorien. Men det är långtifrån den enda fågeln i Selma Lagerlöfs författarskap. Hennes verk bebos av sädesärlor, rödhakar och paradisfåglar, vars vingslag ofta får gudomliga dimensioner. Årets Selma Lagerlöf-pristagare Lotta Lotass ägnar sitt tacktal åt författarens fågelvärld.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Foto: Sergei Grits / TT / NTB Scanpix

År 1859 ger Erik Tullius Hammargren ut boken ”Inledning till foglarnes naturalhistoria”, där han ägnar ett särskilt avsnitt åt deras själsförmögenheter. Ingen tvekan råder om fåglarnas goda minne, som om våren leder svalan och storken åter till deras gamla nästen. ”Men”, skriver Hammargren, ”utom minne ega de äfven fantasi, hvilket man kan erfara under deras sömn, då de ofta med liflighet drömma. Uti foglarnas retliga konstitution, som håller deras själstillstånd i en beständig feberaktig spänning, kunna vi söka grunden till denna genom fantastiska bilder oroade sömn, som måhända under vårens kärleksdagar framställer för deras inre dessa paradisiska nejder, som de på sina vandringar skådat, eller uppfyller dem med välbehaget af lyckliga minnen.”

Foto: Sergei Grits / TT / NTB Scanpix Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons