Bevilja Snowden en fristad i Sverige

Sverige har en stolt tradition. Vi gav en fristad åt amerikanska Vietnamkrigsvägrare. Det gör det naturligt att ställa kravet att Edward Snowden ska få en fristad i vårt land, skriver Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi.

Under strecket
Publicerad

Edward Snowden är nu fången i Ryssland. Det är inte rimligt att han ska bli kvar där, skriver Torbjörn Tännsjö. Snowden mottog den 1 december, via länk från Moskva, Right Livelihood-priset i riksdagens andrakammarsal i Stockholm.

Foto: PONTUS LUNDAHL/TT
Annons

Julian Assange och Edward Snowden är vår tids hjältar, har jag påstått. Det känns som om budskapet haft svårt att sjunka in. Varför? Tja, pratet om hjältemod känns nog en smula föråldrat. Och de personer jag hyllat har utmärkt sig genom att skvallra. Skvaller ses normalt inte som någon dygd. Det kan ändå hävdas att visst skvaller är livsnödvändigt. Dessa personers skvaller har varit just det, livsnödvändigt. Det har också förutsatt ett extraordinärt civilkurage. Civilkurage är väl, om något en dygd?

Men själva begreppet om dygd har kommit att ifrågasättas inom vad som kallats situationistisk psykologi. Det finns inga robusta dygder. Den som i en situation utmärkt sig framför andra kan i en annan visa sig vara kapabel att begå usla och låga handlingar. Är det inte vad just Assange har gett prov på, skulle kanske någon säga? Så talet om vår tids hjältar är kanhända missriktat. Men ändå finns anledning att känna tacksamhet för de kunskaper vi fått genom dessa personers skvaller! Om vikten av att skydda dem från de personliga konsekvenser deras skvaller lett till borde vi alla kunna bli överens. Jag tänker då så här, och koncentrerar mig fortsättningsvis på Snowden, vars öde framstår som särskilt prekärt.

Annons
Annons
Annons