Bevara språken på Södertörn!

Under strecket
Publicerad
Annons

Efter en så kallad ”Småspråksutredning” i regionen Stockholm-Mälardalen har det kommit upp förslag om att lägga ned de moderna språken, förutom de nordiska språken, på Södertörns högskola. Språkkurserna ska tas över av Stockholms universitet.
Vi doktorander protesterar mot detta förslag!
Språken på Södertörns högskola ingår i högskolans speciella profil, som är präglad av Östersjö- och Europainriktning och mångvetenskapligt samarbete. Det finns inte samma profil på Stockholms universitet som eventuellt ska ta över våra språkkurser.
På Södertörn integreras språken dessutom i program, som till exempel ”Språk-kultur-marknad” eller ”Europaprogrammet”, där studenterna lär sig att studera respektive språk även inom kulturkontrastiva perspektiv och där språken sätts in i en övergripande samhällskontext.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons