Annons

Bevara den svenska modellen

När Socialdemokraterna kräver att utstationeringsdirektivet omförhandlas spelar de rysk roulett med den svenska modellen. Viljan att låta EU detaljreglera svensk arbetsmarknad är ett hinder för framtidens jobb. Det skriver Gunnar Hökmark och Sven Otto Littorin (M).

Under strecket
Publicerad

Att framtidens jobb kan växa fram är avgörande för att föra Sverige och Europa ur krisen. EU:s krispaket måste följas av en strategi för fler i arbete. En viktig förutsättning för detta är ett väl fungerande EU-samarbete, som underlättar handel och rörlighet.

Jobben som växer fram ska kännetecknas av sunda villkor. I Sverige sätts dessa villkor av arbetsmarknadens parter. Därför är det viktigt att det vi kallar den svenska modellen bevaras. Det är en unik tradition för hur arbetsmarknaden organiseras. Ett stort ansvar lämnas åt arbetsmarknadens parter att själva komma överens om vilka villkor och löner som ska gälla.

Annons
Annons
Annons