Annons

Betygssystemet slår ut elever

Fler elever än tidigare blir underkända. Det nya betygssystemet har en betydligt kraftigare utslagningseffekt än det tidigare. För de ungdomar som inte klarar skolan, återstår marginalisering. Det krävs en diskussion kring huruvida det här är rätt väg att gå, skriver Sten Svensson, fd chefredaktör Lärarnas tidning och utredare av skolans likvärdighet.

Under strecket
Publicerad

Dagens mycket höga ungdomsarbetslösheten är ett av samhällets verkligt allvarliga problem. Orsakerna är flera men en viktig förklaring är ett systemfel i skolpolitiken. 90-talets övergång från det relativa till det mål- och resultatstyrda betygssystemet i grundskolan har drastiskt försvårat för de unga att komma in i arbetslivet.

Det gamla relativa betygssystemet var hårt kritiserat. Oklarheterna och missuppfattningarna om hur systemet fungerade var många och en del menade att det inte uppmuntrade till studier eftersom det räckte med att vara närvarande i skolan för att få det lägsta betyget. Därför infördes ett målrelaterat betygssystem 1997 med fasta kunskapsnivåer att nå upp till i alla ämnen. Tanken var att dessa nivåer skulle vara anpassade så att alla elever skulle kunna nå målen för godkänd.

Annons
Annons
Annons