Annons
X
Annons
X

Betygsprövning utan stöd från alliansen

Kristdemokraternas ledning byter åsikt och tycker inte längre att elever ska få överklaga sina betyg. Även Moderaterna har tänkt om och varnar för att en lagändring skulle öka byråkratiseringen av läraryrket. Det betyder att elevkårerna saknar stöd hos regeringspartierna för sitt viktigaste krav.

(uppdaterad)
Mattias Hallberg, ordf för Sveriges elevkårer.
Mattias Hallberg, ordf för Sveriges elevkårer. Foto: INGVAR KARMHED

KD OCH M KOVÄNDER.

”Myndighetsutövning måste kunna ifrågasättas av den enskilde individen”. Det skrev riksdagsledamoten Yvonne Andersson (KD), utbildningspolitisk talesperson, i en debattartikel förra sommaren, där hon argumenterade för partiets ståndpunkt att missnöjda elever ska ha rätt att överklaga sina betyg.

Men Kristdemokraternas ledning har svängt, och partistyrelsen säger nu nej till att lärares betygssättning ska kunna omprövas av en utomstående person. Ställningstagandet finns med i förslaget till ny skolpolitik, som ska antas på rikstinget i september.

– Vi har verkligen gått igenom den här frågan från grunden, säger riksdagsledamoten Annika Eclund, arbetsgruppens ordförande.

Annons
X

– Till sist har vi landat i att vi inte kan säga att vi ska höja läraryrkets status, och samtidigt ifrågasätta lärarkåren och utsätta den för påtryckningar att höja betygen. Betygsinflation är ett problem redan i dag, fortsätter hon.

KD-toppen anser också att de nya bestämmelserna i skollagen, som bland annat ger elever rätt att få veta på vilka grunder betygen sätts, är tillräckliga för att skapa rättssäkerhet. Men frågan splittrar partiet, och Annika Eclund räknar med en livlig debatt på rikstinget.

Även Moderaterna, som tidigare har förespråkat att barn och unga ska kunna överklaga betyg, har tänkt om.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – I dagsläget är vi skeptiska. Det här låter sig inte göras så enkelt. Vi måste utgå från att lärarna sätter rätt betyg från början, och vi har vidtagit en massa åtgärder för att vi ska kunna nå dithän, säger Betty Malmberg (M), som vikarierar som ordförande i utbildningsutskottet under Tomas Tobés föräldraledighet.

  Hon poängterar också att Moderaterna inte vill öka lärarnas administrativa börda.

  – Tvärtom vill vi minska den. Den här typen av överklagandemöjligheter skulle påverka undervisningen. Det skulle göra att det behövs mer dokumentation, och risken finns att det blir mer styrning mot skriftliga arbetsuppgifter för eleverna, säger Betty Malmberg.

  Frågan har diskuterats i många år. Inför valet 2010 var alliansens utbildningspolitiska arbetsgrupp – som leddes av dåvarande högskole- och forskningsministern Tobias Krantz (FP) – positiv. ”Betygsättningen är ett av skolans viktigaste områden för myndighetsutövning och har stora konsekvenser för den enskilde”, står det i gruppens slutrapport. ”Ur rättssäkerhetshänseende är omprövning av betyg en viktig fråga”.

  Redan före valet tillsatte regeringen en utredare, med uppdrag att ta fram en konkret modell. Men utbildningsminister Jan Björklund (FP) gjorde tummen ned.

  – En rätt att överklaga kommer att leda till en omfattande byråkratisering av skolan, och jag är väldigt kritisk till detta, sade han till SvD i maj 2011.

  Om en utomstående person i efterhand ska kunna bedöma elevernas prestationer krävs det en ”mycket, mycket omfattande” dokumentation från lärarna, sade Jan Björklund.

  – Jag vill att lärarna ska undervisa, inte vara byråkrater.

  För Centerpartiet har rätten att överklaga betyg länge varit en hjärtefråga, och hela oppositionen – Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna – har ställt sig bakom en lagändring. Men förre skolministern Ibrahim Baylan, utbildningspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, är för egen del skeptisk.

  – Jag förstår dem som argumenterar för det här, men det skulle bara leda till mer byråkrati, mer administration. Det är det minsta vi behöver i svensk skola just nu.

  Mattias Hallberg, ordförande i Sveriges elevkårer, är besviken över det vikande stödet för ett av organisationens viktigaste krav. Han poängterar att de flesta elever vill kunna överklaga sina betyg.

  – Väldigt många säger också att de får orättvisa betyg. Det beror framför allt på att lärarna väger in subjektiva bedömningar, som inte har med måluppfyllelsen att göra, i sin betygssättning. Då måste man i ett rättssäkert samhälle kunna överklaga, säger Mattias Hallberg.

  QUIZ | Har du koll på åren som gått?

  2012: Vilket öknamnfick skandalkaptenen? quiz.svd.se 2011: Katastrofer ochstörtade diktatorer quiz.svd.se 2010: Vad minns duav skandalernas år? quiz.svd.se
  Annons
  Annons
  X

  Mattias Hallberg, ordf för Sveriges elevkårer.

  Foto: INGVAR KARMHED Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X