X
Annons
X

Betygen i gymnasiet inte rättvisa

Godkänd eller Icke godkänd? Det beror på vilken lärare du har.

Samma insats av eleven kan landa i olika betyg, beroende på vem som bedömer. Det visar Skolverket som analyserat betyg från 469 gymnasieklasser.

Rapporten beskriver hur eleverna betygsatts i förhållande till resultaten från de nationella proven. Och bilden är densamma som en liknande granskning för grundskolan visade för ett par år sedan: Lärarna gör olika tolkningar av kursplanens mål, och är mer eller mindre benägna att ge efter för påtryckningar. Problemet är naturligtvis att detta kan få stor betydelse för den enskilde individen, som ska konkurrera om en högskoleplats eller ett jobb.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X