Annons

Betyg går upp trots nya hårda kraven

De nya betygen är hårdare och skulle stävja betygsinflation – ändå fortsätter elevernas meritvärden att stiga. Antingen har eleverna blivit bättre eller så följer inte lärarna regelverken, enligt forskarna. Samtidigt visar en ny avhandling att lärare tar med mycket annat än kunskapskraven när de sätter betyg.

Under strecket
Publicerad

**SKOLA OCH UTBILDNING** **Tidiga insatser, satsningar i tidiga årskurser, fler specialpedagoger och läsa-skriva-räknagaranti i lågstadiet, minskade elevgrupper på fritids:** 1,79 miljarder **Mer attraktivt läraryrke, höjda lärarlöner genom dialog med parterna på arbetsmarknaden, mer skolpersonal för att minska lärarnas arbetsbörda:** 550 miljoner **Alla skolor ska vara bra skolor, t ex extra insatser till skolor med störst behov.:** 1,03 miljarder **Skattehöjning/besparing:** Slopat RUT-avdrag för hjälp med läxor och annat skolarbete: 50 miljoner

Bild 1 av 1

**SKOLA OCH UTBILDNING** **Tidiga insatser, satsningar i tidiga årskurser, fler specialpedagoger och läsa-skriva-räknagaranti i lågstadiet, minskade elevgrupper på fritids:** 1,79 miljarder **Mer attraktivt läraryrke, höjda lärarlöner genom dialog med parterna på arbetsmarknaden, mer skolpersonal för att minska lärarnas arbetsbörda:** 550 miljoner **Alla skolor ska vara bra skolor, t ex extra insatser till skolor med störst behov.:** 1,03 miljarder **Skattehöjning/besparing:** Slopat RUT-avdrag för hjälp med läxor och annat skolarbete: 50 miljoner

Bild 1 av 1
**SKOLA OCH UTBILDNING**  
**Tidiga insatser, satsningar i tidiga årskurser, fler specialpedagoger och läsa-skriva-räknagaranti i lågstadiet, minskade elevgrupper på fritids:** 1,79 miljarder   
**Mer attraktivt läraryrke, höjda lärarlöner genom dialog med parterna på arbetsmarknaden, mer skolpersonal för att minska lärarnas arbetsbörda:** 550 miljoner   
 
**Alla skolor ska vara bra skolor, t ex extra insatser till skolor med störst behov.:** 1,03 miljarder   
**Skattehöjning/besparing:**   
Slopat RUT-avdrag för hjälp med läxor och annat skolarbete: 50 miljoner
**SKOLA OCH UTBILDNING** **Tidiga insatser, satsningar i tidiga årskurser, fler specialpedagoger och läsa-skriva-räknagaranti i lågstadiet, minskade elevgrupper på fritids:** 1,79 miljarder **Mer attraktivt läraryrke, höjda lärarlöner genom dialog med parterna på arbetsmarknaden, mer skolpersonal för att minska lärarnas arbetsbörda:** 550 miljoner **Alla skolor ska vara bra skolor, t ex extra insatser till skolor med störst behov.:** 1,03 miljarder **Skattehöjning/besparing:** Slopat RUT-avdrag för hjälp med läxor och annat skolarbete: 50 miljoner

Med de nya betygskriterierna skulle det bli svårare att få höga betyg.

Annons
Annons
Annons