”Betona kvalitativ läsning”

Barbro Westlund, lektor i läs- och skrivutveckling och en av de forskningsexperter som ingår i Läslyftet.

Under strecket
Publicerad

Barbro Westlund.

Foto: Annika af Klercker/Natur och kultur Bild 1 av 1

Barbro Westlund.

Foto: Annika af Klercker/Natur och kultur Bild 1 av 1
Barbro Westlund.
Barbro Westlund. Foto: Annika af Klercker/Natur och kultur

TRÄNA LÄSKONDISEN | DEL 4

Vad är ditt bästa tips för att öka läslusten hos barn och unga?

– Jag föredrar begreppet läsengagemang. Ibland kräver nämligen läsning också mer eller mindre ansträngning. Det bästa tipset är att lärare noggrant överväger vilka texter som är värda att gå på djupet med tillsammans med eleverna – för att lära sig om sig själv, om olika texter och om världen. Kvalitativ läsning bör betonas, i stället för kvantitativ.

Du har jämfört läsförståelsen i Sverige med läsförståelsen i British Columbia i Kanada, där eleverna har avsevärt bättre resultat i läsförståelse än i Sverige. Vad är största skillnaden i undervisningen?

– I Kanada betonar man snarare en ”hur-läsa-kultur” än en ”att-läsa-kultur”. Den kanadensiska diskursen beskriver jag som i högre grad ”medvetandegörande” och den svenska som mer ”mekanisk”. I Kanada övertar eleverna successivt ett ansvar för sitt lärande under lärarens vägledning, medan i Sverige förväntas eleverna oftast ta det ansvaret från början, oftast som individuellt arbete.

Vad måste hända med läsförståelseundervisningen i den svenska skolan?

– Vi måste gå ifrån vissa förgivettaganden som att när eleverna läser flytande förstår de också vad de läser. I stället för att enbart satsa på de första skolåren och en god läsinlärning bör insatser även göras under mellanstadiet och högstadiet, då eleverna alltmer går från att lära sig läsa till att läsa för att förstå.

Är den digitala tekniken mest ett hinder eller en möjlighet för läsutvecklingen?

– Den har många fördelar, samtidigt finns risk för en övertro. När det gäller att läsa och navigera i digitala texter krävs ännu mer av lärarens undervisning i förståelsestrategier, inte mindre som vissa tycks tro! I stället för att betrakta papperstext och digitala texter som oförenliga med varandra, menar jag att de kompletterar varandra.

Hur är man som vuxen själv en bra läsförebild?

– Inget påverkar så mycket som att man själv berättar vad man läst på ett inspirerande sätt och bjuder in till samtal om det lästa!

Annons
Annons
Annons
Annons