Annons

Besvärjelser räcker inte

Vilket blir det – väntans kultur och stigande ohälsotal eller en politik som har stora lik­heter med den som Sahlin med hetta kritiserar?

Publicerad

n skiss. Så kallar oppositionen sina förslag i sjukförsäkringsfrågan. Låt oss återkomma till det ordvalet. Med tanke på hur oppositionen har ryat om regeringens sjukförsäkringsreformer de senaste månaderna är vänsteralliansens eget förslag något förvånande. För visst finns retoriken om hur människor ”drabbas”, lever i en ”oviss situation” och ”far mycket illa” kvar. Men när de rödgröna ska beskriva sin egen politik har den på punkt efter punkt stora likheter med sjukförsäkringen så som den numera ser ut:

Oppositionen vill införa rehabiliteringspenning; möjlighet till deltidssjukskrivning samt individuella bedömningar av och planer för sjukskrivna. Som om det inte redan fanns. Efter ett halvår ska den sjukskrivnes arbetsförmåga prövas mot arbetsmarknaden. Sedan kan man välja att, som regeringen, kalla det 180 dagar eller, som oppositionen, sex månader.

Annons
Annons
Annons