Annons
X
Annons
X

Besparingar dålig krismedicin

G 20-mötet Nedskärningar är inte lösningen på krisen i världsekonomin. Istället krävs satsningar på offentlig sektor som är en viktig motor för tillväxt. Det skriver idag flera socialdemokratiska EU-parlamentariker och riksdagskandidaten Lena Sommestad inför G 20-mötet som inleds i morgon.

EU-ländernas regeringar är inne på ett farligt spår inför G 20-mötet i Toronto. Efter att tidigare ha förordat stimulansåtgärder och långsiktiga satsningar ser de nu drastiska besparingspaket som en universalmedicin mot krisen. Detta är en oroväckande förändring. Skuldsanering är definitivt nödvändig i ett antal länder, men en alltför omfattande och utbredd nedskärningspolitik är kontraproduktiv och kommer sannolikt dra ner stora delar av världsekonomin i en ny recession.

Istället för att driva på för fullkomligt obalanserade och blinda nedskärningar bör EU:s ledare fokusera på hur världens länder kan utnyttja den offentliga sektorns stora potential. Offentliga investeringar behövs för att överbrygga konjunktursvackor och generera hållbar tillväxt. Låt detta bli temat för G 20-mötet!

Det finns starka argument för att våga satsa framåt i offentlig sektor.

Annons
X

För det första visar historisk erfarenhet att nedskärningar i ett läge med svag konjunktur och vikande efterfrågan inte leder till återhämtning. Istället drivs ekonomin ner i en allt djupare kris. Detta är en av Keynes klassiska och fortfarande giltiga insikter som nu lyfts fram i debatten av bland andra nobelpristagaren Paul Krugman.

För det andra innebär omfattande nedskärningar stora risker för ekonomi och välfärd. En växande ekonomisk forskning visar att faktorer som hälsa, utbildning, sjukvård och social sammanhållning har en avgörande betydelse för den ekonomiska tillväxten. Att skära kraftigt i offentlig sektor – där dessa nyckelvärden i stor utsträckning skapas eroderar själva basen för en stark ekonomi. Drastiska nedskärningar kan dessutom leda till stora sociala spänningar. Skyddet för redan utsatta grupper urholkas och politiken skapar en farlig grogrund för högerextrema krafter. Detta är vad världen minst av allt behöver.

För det tredje är offensiva investeringar i infrastruktur en krismedicin som har fungerat bra i alla tider, med Roosevelts New Deal i 30-talets USA som det mest berömda exemplet. Sådana investeringar skapar inte bara nya jobb och ökad efterfrågan. De bidrar också till att lösa svåra problem och kan lägga grunden för framtida tillväxt.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Idag finns det ett gigantiskt behov av investeringar för att ställa om till en grön ekonomi. Klimatet förändras i snabbare
  takt än vad forskarna hittills anat. Samtidigt sjunker de privata
  investeringarna i förnybar energi på grund av krisen. I början av finanskrisen talades det mycket om en ”Green New Deal”
  som skulle tackla finanskris och klimatkris i ett samlat grepp. Nu är det dags för världens ledare att omsätta dessa ord i praktiken.

  Intressant nog är USA det G 20-land som inför Torontomötet tydligast står upp för den offentliga sektorn som en viktig motor för tillväxt. Under förmötet mellan G 20-ländernas finansministrar vände man sig kraftfullt mot Europas överdrivna nedskärningsiver och förespråkade istället måttliga besparingar på medellång sikt. EU-ländernas regeringar bör ta intryck av den amerikanska linjen. Låt investeringar i offentlig sektor bli en motor ut ur krisen!

  LENA SOMMESTAD

  tidigare miljöminister, riksdagskandidat (S)
  MARITA ULVSKOG

  EU-parlamentariker (S)
  GÖRAN FÄRM

  EU-parlamentariker (S)
  OLLE LUDVIGSSON

  EU-parlamentariker (S)

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X