Annons
X
Annons
X

Besöksras för de statliga museerna

De statliga museerna kan se tillbaka på ett tungt år sett till besöken. Jämfört med 2011 rasade besöken med närmare en halv miljon, enligt en sammanställning från Riksförbundet Sveriges Museer.

Av Spektra, TT
(uppdaterad)

Värst drabbat är Östasiatiska museet i Stockholm som står för det största raset, ett tapp med nästan 160 000 besök. Museet på Skeppsholmen har tappat mer än hälften av besökarna jämfört med året innan. Förklaringen kan ligga i att ingen av fjolårets utställningar når upp till den välbesökta ”Inkas guld” som museet hade i bergrummet under hösten 2011 och en bit in på förra året.

Hårt drabbat var även Tekniska museet, Prins Eugens Waldemarsudde, Etnografiska och Nationalmuseum. Det minskade besöksantalet för Waldemarsudde förklaras med den framgångsrika modeutställningen med Lars Wallin som museet hade under 2011.

Bättre gick det för Nordiska museet som landade på nästan 50 000 fler besökare under förra året jämfört med 2011. Bortsett från åren med fri entré, 2005 och 2006, är besökssiffran för 2012 den bästa för Nordiska museet sedan 1999. Här ligger förklaringen bland annat i den välbesökta utställningen ”Väv” i somras. Marinmuseum i Karlskrona noterade också en kraftig ökning.

Annons
X

De mest välbesökta museerna var Skansen, Vasamuseet och Naturhistoriska riksmuseet.

Stockholm TT Spektra

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X