Annons
X
Annons
X
Höghastighetstågen

Beslutsfattarnas oro: ”Får inte bli en gökunge”

Blir det några höghastighetsbanor i Sverige – vad säger ministern och partierna i Riksdagens trafikutskott? Finansieringen är en nyckelfråga. Kostnaden får tågprojektet är enorm.

Infrastrukturministern Anna Johansson (S) deltog nyligen i första testkörningen av Citybanan. Till vänster japanska höghastighetståget Shinkansen.

Foto: TT och Lars Pehrson Bild 1 av 1

Bild 1 av 8

S: Hitta finansiering avgörande

Infrastrukturministern Anna Johansson (S) deltog nyligen i första testkörningen av Citybanan. Till vänster japanska höghastighetståget Shinkansen.

Infrastrukturministern Anna Johansson (S) deltog nyligen i första testkörningen av Citybanan. Till vänster japanska höghastighetståget Shinkansen. Foto: TT och Lars Pehrson

Anna Johansson (S), infrastrukturminister

Höghastighetsbanorna är en nödvändig satsning, inte minst för att öka kapaciteten på spåren och för att utmana flyget i södra Sverige. De behövs också för att bredda och stärka arbetsmarknadsregionerna i Sverige och förbättra pendlingen.

Avgörande är att man hittar finansiering, jag är försiktigt positiv även om det kommer att bli en utmaning. Det får inte bli en gökunge som äter ut andra satsningar.

Annons
X
Annons
X
Bild 1 av 1

Bild 2 av 8

M: Kan ge fler bostäder

Jessica Rosencrantz (M)

Höghastighetstågen är ett viktigt sätt att knyta ihop södra Sverige. Det kan ge fler bostäder och minska utsläppen. Men bygget får inte tränga undan andra viktiga investeringar eller underhåll av nuvarande järnvägen. Finansieringen måste också vara ansvarsfull.

Annons
X
Annons
X
Bild 1 av 1

Bild 3 av 8

KD: Följer förhandlingen

Robert Halef (KD)

Nya stambanor är nödvändigt. Järnvägen måste få bättre kapacitet och storstäderna behöver knytas ihop bättre med kortare restider. Nu följer vi det arbete som sker inom Sverigeförhandlingen och de förslag som presenterats om finansiering.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se
  Annons
  X
  Annons
  X
  Bild 1 av 1

  Bild 4 av 8

  C: Vi vill bygga banorna

  Anders Åkesson (C)

  Vi vill bygga banorna för att få mer kapacitet för både persontåg och godstrafik i hela det svenska järnvägssystemet. Men det förutsätter att vi får en finansieringslösning som inte leder till att bygget och underhållet av transporter i andra delar av landet påverkas negativt.

  Annons
  X
  Annons
  X
  Bild 1 av 1

  Bild 5 av 8

  L: Bra investering på sikt

  Christina Örnebjär (L)

  Höghastighetsbanor är på sikt en bra investering och vi är i grunden positiva till dem. Som det politiska läget nu är måste alla satsningar vägas extra noga mot varandra.

  Annons
  X
  Annons
  X
  Bild 1 av 1

  Bild 6 av 8

  MP: Mycket positivt

  Karin Svensson Smith (MP)

  Miljöpartiet är mycket positivt till höghastighetståg och vill med dem knyta ihop Sverige med resten av Europa. Det viktigaste skälet är att vi vill få bort transportsektorns stora oljeberoende genom att tåget ökar på bilens och flygets bekostnad.

  Annons
  X
  Annons
  X
  Bild 1 av 1

  Bild 7 av 8

  SD: Kan inte ta ställning

  Per Klarberg (SD)

  Vi kan inte ta ställning till höghastighetstågen förrän regeringen talat om vad de ska användas till. Inte minst måste det först bli klart hur trafiken på banorna ska drivas, om det ska bli konkurrens eller inte. Om banorna ska byggas bör det skötas av ett bolag som bildas för den saken. Trafikverket bör frikopplas från projektet eftersom de projekterar på samma sätt som för hundra år sedan.

  Annons
  X
  Annons
  X
  Bild 1 av 1

  Bild 8 av 8

  V: Priserna måste bli låga

  Emma Wallrup (V)

  Vi vill ha höghastighetsbanor eftersom de skapar hållbara möjligheter att göra långväga resor. Då måste man också se till att priserna blir så låga att tåget kan konkurrera med flyget. Men det är trots allt den regionala trafiken som behöver stärkas om vi ska nå klimatmålen. Därför måste vi samtidigt se till att det övriga tågnätet får mer resurser.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X