Beslut om nytt EU-fördragkan strida mot grundlagen

Riksdagen följer inte den svenska grundlagen om den tar EU:s nya fördrag som planerat med ett enda riksdagsbeslut. Det hävdar juristen och forskaren Gunnar Persson i en rapport från Sieps, Svenska Institutet för Europapolitiska Studier.

Under strecket
Publicerad
Annons

Gunnar Persson menar att överflyttningen av kompetens från riksdagen till EU-nivån på straffrättens område är mer omfattande än vad som framgått av den offentliga debatten.

Bara riksdagen kan besluta om en lag som har fängelsestraff i straffskalan, skriver han.
Genom det nya fördraget får dock unionen kompetens att stifta så kallade ramlagar inom straffrätten, som den svenska riksdagen sedan är bunden av. Principen om ömsesidigt erkännande inom straffrätten kan också innebära att Sverige måste följa och lita på beslut som fattats i andra EU-länder.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons