”Beslut om ny medicin dras i långbänk”

Det är en tärande frustration som sjuka männi­skor upplever när de vet att det sedan mer än ett år finns ett godkänt läkemedel för sjukdomen cystisk fibros som de inte kan ­använda, skriver professor Gunnar C Hansson och sjuksköterskan Ulrica Sterky.

Under strecket
Publicerad
Bilden visar en dags mediciner för person med cystisk fibros – i väntan på att svenskar skall få tillgång till nya mediciner och ett längre och bättre liv, skriver artikelförfattarna.

Bilden visar en dags mediciner för person med cystisk fibros – i väntan på att svenskar skall få tillgång till nya mediciner och ett längre och bättre liv, skriver artikelförfattarna.

Foto: Privat
Gunnar C Hansson och Ulrica Sterky

Gunnar C Hansson och Ulrica Sterky

Foto: Privat
Annons

Vad händer med svensk sjukvård? Sverige har varit ett av få länder i världen som erbjudit sina medborgare en hälso- och sjukvård i högsta världsklass, men vi frågar oss nu om man har kvar ambitionen. Personer med den svåra men relativt ovanliga ärftliga medfödda sjukdomen cystisk fibros (CF) får inte tillgång till godkänd medicin och Socialstyrelsen av­råder från att man genomför nyföddhetsscreening för att upptäcka sjukdomen tidigt, trots att detta undviker onödigt lidande för sjuka barn och förbättrar överlevnaden. Från att ha varit det land i världen med den bästa överlevnaden vid CF, så kommer vi snart att vara ett av de med den sämsta.

Annons
Annons
Annons