X
Annons
X

Beslut om Nobelcentret kan skjutas upp ytterligare

Mark- och miljödomstolen har gett Stockholms stad anstånd till den 15 december för att yttra sig om överklaganden gällande Nobelcentret på Blasieholmen.

Det innebär att det slutgiltiga beslutet om bygget kan dröja till efter valet 2018.

En arkitekturmodell av Nobelcenter på hur  Blasieholmens östra udde skulle se ut om Nobelcentret uppfördes längst ut mot kajen.
En arkitekturmodell av Nobelcenter på hur Blasieholmens östra udde skulle se ut om Nobelcentret uppfördes längst ut mot kajen. Foto: David Chipperfield Architects

Riksantikvarieämbetets tydligt negativa remissyttrande om byggplanerna på Blasieholmen innehöll formuleringar som att "skadan på innerstaden blir påtaglig". Och även att Stockholms city som riksintresse kommer att påverkas.

En arkitekturmodell av Nobelcenter på hur Blasieholmens östra udde skulle se ut om Nobelcentret uppfördes längst ut mot kajen.

Foto: David Chipperfield Architects Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X