Annons

Beskrivningen av Sverige stämmer inte

Publicerad

På Brännpunkt
9/3 driver Mikael Rostila tesen att den socialdemokratiska välfärdsstaten leder till ökad tillit och bättre sociala relationer vilket i sin tur främjar folkhälsan. Han skriver också att trenden bröts på 1990-talet när den ekonomiska krisen ledde till kraftiga nedskärningar i den offentliga sektorn.

Tesen är onekligen spännande, även om man kan tycka att Rostila med ett ord eller två kunde ha tillstått att samtliga länkar i resonemanget är högst omstridda inom forskningen. Det mest förvånande är emellertid att den rent deskriptiva bilden av vad som hänt i Sverige inte stämmer.

Annons
Annons
Annons